Základní škola a mateřská škola Vlčnov

Koordinátor
Mgr. Jiří Eibensteiner
Vedení školy
Mgr. Libor Trtek
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Naše škola je plná nadšených pedagogů, kteří rádi využívají prvky inovativní pedagogiky a alternativní prvky. Na naší škole se vyučuje anglický jazyk již od 1.třídy a od roku 2021 jsme zařadili kroužek angličtiny v mateřské školce, kde vyučujeme metodou WOW ENGLISH. Žáci druhého stupně jsou zapojeni do projektu e-twinning.  Na naší škole je výuka GRV zařazena do předmětů jako je zeměpis, matematika, přírodopis, angličtina, kde formou průřezových témat řešíme jednotlivá témata. Do budoucna bychom se chtěli v předmětech více zaměřit na globální cíle udržitelného rozvoje a projektovou činnost. Chtěli bychom posílit v dětech kompetence k vedení samostatných projektů a širší vědění o globálních cílů udržitelného rozvoje.