Základní škola a mateřská škola Třebenice

Koordinátor
Mgr. Lucie Racková
Vedení školy
Mgr. Stanislav Novák
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2027.

Základní škola Třebenice je spádovou školou pro Třebenice a okolní obce a snad i proto u nás vládně téměř venkovská atmosféra. Vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k naší obci, regionu. Chceme, aby se zapojovali do zlepšování kvality místního života a vytvořili si tak pocit spoluzodpovědnosti za něj. Věděli, že jej mohou ovlivňovat. Formou aktivní účast v regionálních projektech i mezinárodních  programech Ekoškola, Škola pro udržitelný život,  Rorýsí školy, Recyklohraní a další  pracujeme jak s ekologickými  a globálními témata. Protože se globalizace stává součástí našeho běžného života, zařazujeme je do výuky různých předmětů – výchova k občanství, zeměpis, dějepis, ekologické výchova. Jsou také součástí našich projektových dnů – Den Země, Den zdraví. Pomocí Světové školy podporujeme u žáků zájem o aktuální dění, společně zkoumáme projevy globalizace obecně i v našem okolí. Diskutujeme o ní  a společně hledáme řešení. Tak se učíme pomáhat lidem v blízkém okolí i lidem na druhém konci světa.

Školní rok 2022/23

V Třebenicích byla opět uspořádána Fairtradová kavárnička. Konala se 22. října. V průběhu let se rozrostla v akci, do které je zapojeno celé město. Každý rok je místní akce o něco větší a daří se do ní zapojovat více účastníků, více partnerů a aktivněji zapojit veřejnost. Letos byla ke zhlédnutí i výstava fotografií Stanislava Komínka s podtitulem „Kávová krize.“  Na panelech si návštěvníci mohli přečíst a podívat se, jak se žije pěstitelům kávy v Kolumbii. Fairtradová kavárnička byla opět spojená s akcí „Poděkování za úrodu.“ Přímo na akci bylo možné ochutnat výrobky a výpěstky „made in Třebenice.“

Na škole probíhaly i další akce: Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark, Fairtradová snídaně a Třebenický kvíz o Fairtrade. Pravidelnými akcemi na škole jsou i Den Země a Den Zdraví. ŽS a MŠ Třebenice se v tomto roce také stala „Školou pro udržitelný život“.

Školní rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 navázala ZŠ Třebenice na dobře zavedenou praxi a uspořádala Fairtradeovou kavarničku. Akce se uskutečnila na Paříkově náměstí a návštěvnost byla rekordní. Veřejnost měla možnost zakoupit a ochutnat to, co žáci školy navařili, napekli a připravili. Vše z lokálních surovin a z výrobků označených značkou Fair Trade. I tentokrát byla akce spojena s osvětou a návštěvníci se dozvěděli více o udržitelné výrobě a spotřebě, ekologickém zemědělství a spravedlivé odměně za práci. Partnerem akce byla společnost Fairtrade Česko a Slovensko.

Díky výtěžku z akce se žákům podařilo adoptovat chameleona ze ZOO Dvůr Králové a podpořit Útulek pro opuštěné kočky v Černivě. O jejich návštěvě si můžete více přečíst zde.

Ve školním roce 2021/2022 ve škole proběhly kromě Faritradeové kavárničky také akce Velikonoční jarmark, Vánoční jarmark, Fairtradová snídaně, Třebenický kvíz o Fairtrade, akce Ukliďme Třebenice nebo Velká kompostovací výzva. Pravidelnými akcemi na škole jsou i Den Země a Den Zdraví.

Školní rok 2020/21

Třeběnické férové dny online  a na dálku – I přes letošní omezení prezenční výuky jsme se v aktivitách Světové školy snažili navázat na naše už tradiční téma „fairtrade“. Před vánočními a velikonočními svátky jsme k prodeji „přes okno“ nabízeli fairtradové potravy. Žáci s rodiči je pak často využili ke svátečnímu vaření a pečení, jak nám ilustrovali zaslané recepty i fotografie z pečení. Na jaře jsme jak rodiny, tak i ostatní obyvatele obce  motivovali k zapojení se do mezinárodní „Férové snídaně“ , která letos výjimečně nespočívala v komunitní snídani, ale v rodinném piknikování v přírodě. Podle velkého množství fotografií, s námi v sobotu 8.5.2021 venku „snídalo“ opravdu velké množství místních.

A do třetice jsme v průběhu května připravili s žáky venkovní rodinný kvíz se stanovišti po celé obci. Chtěli jsme tak podpořit nejen pohyb dětí venku při nouzovém stavu, ale přiblížili jim právě téma fairtrade i možnosti lokálního nákupu u prodejců kolem Třebenic. Pro starší žáky jsme kvíz obohatili o práci s  QR kódy. Vyluštěná tajenka pak pátrače dovedla na místo, kde si mohli vyzvednout diplom a drobnou odměnu. Podle toho jsme ve finále spočítali, že se na naši vzdělávací  procházku vydalo  téměř 150 dětí. Někteří z nich trasu absolvovali sami, jiní ve skupinkách a menší děti s rodiči.

„Světová škola nám dává příležitost využívat projektovou výuku, která nám přináší větší kontakt s dětmi. Společně sdílíme výsledky své práce, spolupracujeme, navzájem se poznáváme – prostě jsme si blíž.“   Mgr. Lucie Racková  (učitelka, školní koordinátorka programu)

 „Jsem ráda, že se naši žáci zapojují do života v naší obci. Mají tak pocit, že něco mohou změnit. Akce naší školy přispívají k soudržnosti a dobrým vztahům v obci.“  Mgr. Věra Zajptová (učitelka)

Školní rok 2018/19

Fairtrade a 2. ročník Třeběnických férových dnů – Pro tento školní rok jsme si pokračovali v tématu z loňska – Fairtrade.  Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 jsme tedy zorganizovali 2. ročník Třebenických férových dnů. Všichni žáci naší školy se zúčastnili přednášek o Fairtrade. S organizací nám pomáhal pan farář Pavel Klinecký a milými hosty byli Leonardo Teca a Magda Jelínková.

Ve čtvrtek 23.května si s žáky I.stupně si Angolan Leonardo Teca povídal o životě dětí v chudých afrických zemích a společně ho pak porovnávali s jejich životy.  Magda Jelínková, která v Praze vede Obchůdek jednoho světa, je zase seznámila  s principy fairtradeového obchodu a  s sebou přivezla na ukázku výrobky splňující certifikaci Fairtrade. Žáci také mohli ochutnat fairtradeovou čokoládu, čaj nebo kakao. Na  odpoledne si deváťáci před školou otevřeli Fairtradeovou kavárničku. Den předem pro ni napekli  muffiny s čokoládou. k nimž nabízeli kávu, čaj nebo kakao. Pro návštěvníky výstavy a kavárničky byl připraven také prodejní stánek s fairtradeovými potravinami i řemeslnými výrobky, který obsluhovali „osmáci“. Počasí nám přálo, účast návštěvníků byla hojná, a tak se nám celá akce vydařila. Nechyběla ani místní televize! Přednášky pro žáky II. stupně byly připraveny na pátek 24. 5., doplnilo je promítání dokumentárního filmu „Jak se žije pěstitelům kakaa“ od brněnské neziskové společnosti Na Zemi.

A jak celou akci vidí naši žáci?

Lucie: „Pomáhala jsem spolu s kamarádkou Míšou u fairtradeového stánku, dozvěděly jsme se spoustu informací o produktech se značkou Fairtrade. Ráda jsem přispěla.“

Fanda: „Myslím si, že fairtrade opravdu lidem pomáhá a je dobré, že něco takového existuje. Sám jsem přispěl pečením a prodáváním fairtrade výrobků.“

Celou akci doplnily dvě výstavy v naší škole – Příběh banánu a Naše boty. Ty nám zapůjčila společnost Fairtrade Česko Slovensko. Z Ekumenické akademie v Praze jsme získali propagační materiály a letáčky.

Školní rok 2017/18

Téma: Fairtrade a Třebenické férové dny – Jako naše první téma v programu Světová škola jsme si vybrali Fairtrade. S jeho konceptem jsme chtěli seznámit hlavně žáky I.stupně  naší školy.  Proto jsme 30. října a 1. listopadu 2017 uspořádali tzv. Třeběnické férové dny.Proběhly dvě přednášky  a to od pana faráře Klineckého a paní Lukášové, zakladatelky Obchůdku jednoho světa. Účastníci se mohli podívat i na dvě expozice: „Za férovou čokoládu“ a „Příběh férové kávy“. Výstavy byly otevřeny i pro širokou veřejnost. Na závěr byla připravena malá ochutnávka Fairtrade výrobků, např. čokolád a čajů. Jak vše probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii. V uspořádání akce nám pomáhal místní Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Městský úřad.

Fairtrade kavárnička – Na jaře jsme na podzimní přednášky navázali zorganizováním „Fairtrade kavárničky“, kterou v sobotu 7. dubna 2018 otevřeli žáci 8. třídy, jež ji celou pečlivě připravovali. Vyráběli plakáty, nápojové lístky a chystali výzdobu. Také zorganizovali soutěže pro děti. Samozřejmě pomáhali občerstvení a nápoje prodávat. Zároveň probíhala výstava „S Fairtrade můžeš změnit svět“  , kterou nám zapůjčila Ekumenická akademie Praha.

Uspořádáním obou akcí jsme chtěli žáky podpořit, aby se zajímali o aktuální problémy světa a aby přemýšleli o tom, jak se sami mohou zapojit do jejich řešení. Prakticky si i vyzkoušeli si i organizaci akce pro veřejnost. Tak jsme jim chtěli i ukázat, jak se můžou zapojovat do života obce, co jim to může přinést a jak ho mohou měnit.