Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace

Koordinátor
Mgr. Pavlína Svobodová
Vedení školy
Mgr. Pavel Pala
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2023/2024.

Základní škola je místem, kde se spojuje vzdělávání s péčí o životní prostředí a zdravý životní styl. I když se nachází uprostřed sídliště, žáci mají k dispozici zahradu s nově vysazeným ovocným sadem, jezírkem a venkovní učebnou. Škola také využívá vlastní krytý bazén pro zlepšení fyzické kondice a celkového zdraví. 

Škola je součástí ekologických iniciativ a projektů. Žáci se vzdělávají o udržitelnosti, recyklaci a ochraně životního prostředí. Každý rok se žáci školy zapojují do ekologických akcí Ukliďme Česko a 72 hodin, během nichž zvelebují školní zahradu i okolí školy.  V rámci projektu Škola bez odpadu zahájili třídění bioodpadu a kompostování jako první etapu uzavřeného cyklu jídla ve škole. 

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

„Chceme, aby se témata globálního vzdělávání stala více součástí života školy. Přímá práce na projektu spojeném s globálními tématy je nejlepší cestou, jak seznámit děti s aktuálním děním a ukázat jim možnosti, jak mohou problémy a výzvy řešit.“