Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Koordinátor
Mgr. Vanda Filková
Vedení školy
Mgr. Alena Lévová
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2018 do roku 2020. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2025.

Jsme školou rodinného typu v podhůří Beskyd. Máme velmi dobrý vztah se svým zřizovatelem a také s veřejností. Aktivity školy i společenské dění v obci jsou úzce provázané. Součástí školy je i společenský sál, ve kterém se odehrává řada komunitních aktivit.

Školní rok 2022/2023

Afrikány (nejen) pro Afriku

Škola se již tradičně zapojuje pěstováním rostlinek do podpory vzdělávání ve Středoafrické republice. Výtěžek z prodeje rostlin posílají na konto organizace SIRIRI, která dlouhodobě v této africké zemi působí. S akcí mají již několik let dobré zkušenosti a ohlasy.

Školní rok 2021/22

Afrikány (nejen) pro Afriku

Již tradičním každoročním prodejem sazenic rostlin, které vypěstovali žáci, byly získány finanční prostředky na podporu organizace SIRIRI, která se zabývá mimo jiné vzděláváním ve Středoafrické republice. V rámci zvyšování povědomí o chudobě ve světě a nerovnosti v přístupu ke vzdělávání byla zorganizovaná přednáška s paní ředitelkou organizace SIRIRI. Akci byla letos velice úspěšná, zúčastnili se všichni žáci 2. stupně a vybrána byla rekordní částka. Rodiče i veřejnost si akci velmi pochvalovali a hodně z se na letošní nabídku sazenic již spoléhalo.

A jak akci hodnotí žáci?

  • „Prodej rostlin a komunikace s lidmi mě velice bavila.“ 
  • „Naučil jsem se rozeznávat sazenice jednotlivých rostlin.“ 
  • „Bylo milé setkat se s cizími lidmi a nebát se jim něco říct, poradit s výběrem rostlin.“ 
  • „Zjistila jsem, že práce s hlínou není hnusná, ale příjemná.“ 

Školní rok 2020/21

Afrikány pro Afriku

Akce byla opět zaměřena na rozšíření povědomí o problému chudoby ve světě a nerovnosti v přístupu ke vzdělání v Africe. Žáci vysadili a vypěstovali rostlinky, které poté nabízeli k prodeji široké veřejnosti. Díky uplynulým ročníkům i obecnému povědomí se rozrůstá zájem občanů. Výtěžek z prodeje rostlinek byl poslán na konto organizace SIRIRI, která podporuje vzdělávání ve Středoafrické republice.

A jak akci hodnotili členové týmu?

  • „Těší nás zájem lidí. Jsme na sebe pyšní, že i přes složitou epidemiologickou situaci se nám podařilo vypěstovat tolik rostlin a potěšit velké množství zájemců.“

Školní rok 2019/20

Afrikány pro Afriku

I přes pandemickou situaci jsme i ve školním roce 2019/2020 chtěli pokračovat s tématem chudoby a nerovnosti ve světě. Přestože děti do školy nemohly, podařilo se ze zasetých semínek vypěstovat rostlinky, které jsme mohly na začátku května tradičně nabízet místním občanům. Zájem byl až nečekaně veliký a výtěžek putoval společnosti SIRIRI, která podporuje vzdělávání ve Středoafrické republice.

Školní rok 2018/2019

Afrikány pro Afriku a Čtverce pro Afriku

Žáci 2. stupně vysadili a pěstovali rostlinky – pracovní činnosti. Poté nabízeli výpěstky ve škole – finanční gramotnost, komunikace s lidmi. Za vytěžené peníze jsme žákům koupily předměty v e-shopu společnosti SIRIRI, tím jsme tuto společnost podpořily finančně. Zbývající obnos jsme poslaly na sbírkové konto této společnosti, která podporuje vzdělávání ve Středoafrické republice. Obecně je naším cílem spolupráce a podpora společnosti SIRIRI, tento cíl se nám daří zcela naplňovat.

Čtverce pro Afriku je projekt, který dává práci lidem v Africe a poskytuje jim materiál (pletené nebo háčkované čtverce). Africké ženy z nich pak vytvářejí deky, hlavně pro děti.

Školní rok 2017/2018

Afrikány pro Afriku

Cílem akce bylo rozšířit povědomí žáků i občanů Hukvald o našem tématu, problému chudoby ve světě a přístupu ke vzdělání, zejména v Africe. A přispět v rámci našich možností k zlepšení situace. Akademie byla spojením dobročinné a kulturní akce, jejíž cílem bylo, kromě jiného, získat finanční prostředky prodejem námi vypěstovaných květin na podporu vzdělávání v SAR, konkrétně na pořízení nástěnné didaktické malby ve vybrané středoafrické škole.

Mnozí lidé se ptali, budou-li i příští rok afrikány ke koupi. Společně se všemi akcemi v průběhu roku můžeme říci, že si již všimli, že stále něco pro chudé a potřebné děláme. Aktivity se dostávají do podvědomí široké veřejnosti a zaznamenáváme pozitivní reakce.

A jak akci hodnotí žáci?

  • „Překvapilo mě, jak je jednoduché přepichovat sazenice a když se pak na okně zalévají, jak pěkně a rychle rostou.“ (6. třída)
  • „Jak je možné, že nám ty sazenice tak rychle rostou? Paní učitelko, viděla jste někdy něco takového?“ (reakce na sazenice na parapetu okna z východní strany, 7. třída)