Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.

Koordinátor
Mgr. Kateřina Červinková Houšková
Vedení školy
PhDr. Michal Havlíček
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2027.

Vizitka školy: https://youtu.be/DZE2ivfJ2mU

Školní rok 2021/2022

Dětská práva 

Ve školním roce 2021/22 jsme zrealizovali projekt zaměřený na práva dětí, z větší části pak konkrétně zaměřený na podporu naplňování práv ukrajinských dětí.

Školní rok 2020/2021

Vymírání hmyzu

V školním roce 2020/2021 se nám díky covidu podařilo až na konci školního roku( květen, červen) realizovat projekt Vymírání hmyzu, vydařil se však i přes to velmi pěkně. Jeho závěrečná fáze se nám však přesunula až do září nového školního roku.  Videoprezentace projektu: https://www.youtube.com/watch?v=08bPUnPqaDA.

Školní rok 2019/2020

Měli jsme navázanou spolupráci se školou v indickém Malém Tibetu. Paní učitelky z Indie přijely k nám do školy , kde se uskutečnila první část projektu. Druhá část projektu měla být veřejná akce dětí formou sbírky, ze které se měly nakoupit knihy, které pak mělo několik žáků školy odvézt přímo do Indie (spolupracovali jsme s organizací Brontosauři v Himalájích), kde by školu osobně navštívili. Bohužel začal covid a jak naše škola, tak škola v Indii byly uzavřeny, a tudíž se projekt nepodařilo zrealizovat, resp.dokončit.

Školní rok 2018/2019

FOOD DAY – restaurace pod širým nebem

Akci předcházela přípravná část, která probíhala v průběhu roku v rámci projektového vyučování. Žáci během ní sbírali informace a prozkoumávali různé témata v oblasti jídla v globálních souvislostech. Naši školu navštívil zástupce organizace UNICEF, majitelka pardubické zdravé jídelny Pohanka – dodavatel stravy pro naši školní jídelnu, někteří žáci navštívili restauraci pražskú Country Life, bezobalový obchod Bezobalka v Pardubicích nebo pardubickou čistírnu vod. Všichni žáci školy se zúčastnili projektového Afrického dne. Následně si žáci naplánovali, že získané informace rozšíří pomocí akce Food Day – restaurace pod širým nebem. Každá skupina žáků se zaměřila na jednu až dvě zásady, které při nákupu a přípravě jídla dodržovala (bio potraviny, bezobalovost, fair trade suroviny, vejce z volných chovů, sezonní suroviny, zpracování bez palmového oleje). Žáci vytvořili informační panely k jednotlivým okruhům, které byly vystaveny vedle stolů s jídly. Z peněz, které rodiče věnovali žákům za jídlo v restauraci, nejprve žáci zaplatili suroviny a zbytek věnovali na charitativní účely (nadaci Dobrý Anděl). Videoprezentace projektu: https://www.youtube.com/watch?v=3QGivvMpqwM&t=3s.

Školní rok 2017/2018

Migrace a dezinformace 

Naš akce se konala v rámci Multikulturního jarmarku, kde naši žáci především provozovali stánek s informační kampaní o nebezpečí fake news (lživých zpráv). Cílem naší akce bylo tedy šířit povědomí o fake news a jejich rozpoznávání zejména v souvislosti s migrací a uprchlictvím, bořit předsudky pojící se s minoritami a s migranty. Návštěvníci poté, co je děti zdvořile oslovily a představily se jim, měli možnost vyzkoušet si, nakolik jsou zdatní v odhalování fake news. S využitím iPadové aplikace Green Screen děti návštěvníky přesvědčily o tom, jak jednoduché je zneužití fotografií ve virtuálním prostředí. Další aktivitou, která měla napomoci rozšířit povědomí lidí o tématu dezinformací, bylo rozpoznání pravdivého článku mezi dvěma dalšími články nepravdivými. Indicie, které k tomu slouží, a zejména to, na co si dát v médiích pozor jsme zpravocali do letáčku, které jsme návštěvníkům rozdávali. Zdravý úsudek si lidé mohli vyzkoušet i při dvou kvízech sestavených z novinových titulků.