Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež

Koordinátor
Mgr. Alexandra Švagrová
Vedení školy
Mgr. Lucie Dražilová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Naše základní a mateřská škola se nachází na břehu řeky Vltavy v obci Řež. Jedná se o malou školu, kterou navštěvují děti se od 3 do 11 let. Děti se zajímají o své okolí, snaží se chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Environmentální postoj školy je podporován jak rodiči, tak obcí jako zřizovatelem. Pravidelně se účastníme akce Ukliďme Česko, spolupracujeme s místním klubem důchodců Společně s komunitou rodičů připravujeme oslavy tradičních lidových svátků jako například sv. Martin, Masopust, Morena, Velikonoce… Ve škole jsou děti vedeny k omezování a třídění odpadů – papíru, plastů, baterií atp. Naše škola by se ráda zařadila mezi další školy, které se zajímají o globální rozvojovou výchovu, ráda by celý projekt Světová škola svoji činností podpořila a věří, že pedagogický sbor, žáky i jejich rodiče tato společná aktivita obohatí.

školní rok 2021/2022

Chraňme užovku podplamatou

Akce měla za cíl zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí a biodiverzity. Konkrétně jsme se zaměřili na ochranu užovky podplamaté, která se nachází ve střední a jihovýchodní Evropě a západní, jihozápadní a střední Asii, v Africe jen v deltě Nilu v Egyptě. V ČR se vyskytuje ostrůvkovitě a je kriticky ohroženým a chráněným živočišným druhem. V lokalitě naší obce se nachází právě jeden z těchto ostrůvků díky blízkosti řeky Vltavy a příhodným přírodním podmínkám Vltavského kaňonu. Současně tudy prochází velmi frekventovaná cyklostezka mezi Prahou a Drážďany, která vede od Zoo v Troji až ke Kralupům a dále. Každoročně tak pod koly kol zahynou stovky těchto vzácných živočichů, zejména na jaře a na podzim, kdy se přesouvají mezi svým zimovištěm a přirozeným vodním prostředím. V obci je aktivní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, který se dlouhodobě snaží zvýšit povědomí obyvatel obce i návštěvníků a projíždějících cyklistů o užovce podplamaté a nezbytnosti její ochrany. Ta je přitom poměrně jednoduchá – přibrzdit, všímat si okolí, projevit respekt přirozenému pohybu přírody před vlastním „já“ zosobněním rychlostí a zdoláváním zajímavého cyklo- terénu.

Navázali jsme na dlouhodobou znalosti problematiky a zkušenosti Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec a rozšířili jsme je do školy a mezi rodiče. V rámci výuky jsme zařadili diskuse se žáky a žákyněmi, kteří o výskytu užovky podplamaté věděli, ale neměli dostatek informací o migraci užovek, která je pro tyto živočichy přitom životně nebezpečná, neboť se kříží s frekventovanou cyklostezkou a silnicí. Tak vznikla myšlenka upozornit malé i dospělé obyvatele obce a turisty projíždějící po cyklostezkách na potřebu zvýšené opatrnosti při setkání s užovkou, a to zejména v jarním a poté podzimním období.