Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež

Koordinátor
Mgr. Alexandra Švagrová
Vedení školy
Mgr. Lucie Dražilová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Naše základní a mateřská škola se nachází na břehu řeky Vltavy v obci Řež. Jedná se o malou školu, kterou navštěvují děti se od 3 do 11 let. Děti se zajímají o své okolí, snaží se chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Environmentální postoj školy je podporován jak rodiči, tak obcí jako zřizovatelem. Pravidelně se účastníme akce Ukliďme Česko, spolupracujeme s místním klubem důchodců Společně s komunitou rodičů připravujeme oslavy tradičních lidových svátků jako například sv. Martin, Masopust, Morena, Velikonoce… Ve škole jsou děti vedeny k omezování a třídění odpadů – papíru, plastů, baterií atp. Naše škola by se ráda zařadila mezi další školy, které se zajímají o globální rozvojovou výchovu, ráda by celý projekt Světová škola svoji činností podpořila a věří, že pedagogický sbor, žáky i jejich rodiče tato společná aktivita obohatí.

Školní rok 2022/2023

Rozkvetlá louka – potrava pro včely a další opylovače

Letos jsme zaměřili svou pozornost na význam včel a dalších opylovačů. Rozhodli jsme se proto na území naší obce pomoci založit rozkvetlou louku, a tím alespoň trochu přispět ke zlepšení jejich životních podmínek. Pozvali jsme zdejší zahrádkáře, turisty, ochránce přírody, rodiče, děti i širší veřejnost k aktivní účasti na přípravě louky. Našim cílem bylo založit květnatou louku, na které neporostou žádné invazivní druhy rostlin. Požádali jsme proto odborníky z Fakulty ŽP o doporučení optimální směsi. 11. března v 10 hodin se sešlo na domluveném místě opravdu hodně dětí a dospělých, kteří měli velkou chuť do práce. Cílem tohoto prvního pracovního setkání bylo rozvezení a rozhrabání ornice po pozemku a vytvoření tematických informačních cedulí pro kolemjdoucí. Druhé setkání, na kterém proběhl samotný výsev, proběhlo 30. 3. v odpoledních hodinách. Tohoto setkání se účastnilo hodně dětí, které osévaly, zpívaly jarní písničky, vyráběly jarní květiny a hrály kuličkový turnaj. Semínkům jsme zazpívali, tak snad se jim u nás bude dařit.

Školní rok 2021/2022

Chraňme užovku podplamatou

Akce měla za cíl zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí a biodiverzity. Konkrétně jsme se zaměřili na ochranu užovky podplamaté, která se v ČR vyskytuje ostrůvkovitě a je kriticky ohroženým a chráněným živočišným druhem. V lokalitě naší obce se nachází právě jeden z těchto ostrůvků díky blízkosti řeky Vltavy a příhodným přírodním podmínkám Vltavského kaňonu. Navázali jsme na dlouhodobou znalost problematiky a zkušenosti Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec a rozšířili jsme je do školy a mezi rodiče. V rámci výuky jsme zařadili diskuse se žáky a žákyněmi, kteří o výskytu užovky podplamaté věděli, ale neměli dostatek informací o migraci užovek, která je pro tyto živočichy přitom životně nebezpečná, neboť se kříží s frekventovanou cyklostezkou a silnicí. Tak vznikla myšlenka upozornit malé i dospělé obyvatele obce a turisty projíždějící po cyklostezkách na potřebu zvýšené opatrnosti při setkání s užovkou. Ta je přitom poměrně jednoduchá – přibrzdit, všímat si okolí, projevit respekt přirozenému pohybu přírody před vlastním „já“ zosobněním rychlostí a zdoláváním zajímavého cyklo- terénu.