Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o.

Koordinátor
Kristýna Nováčková
Vedení školy
Hana Ševčíková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Jsme svobodnou demokratickou školou, ve které je hlas žáka stejně hodnotný jako hlas dospělého průvodce či paní ředitelky. Kráčíme cestou nenásilné komunikace, našimi stěžejními hodnotami jsou svoboda, důvěra a sebeřízené vzdělávání. Věříme, že pokud se žák věnuje učení, hře, aktivitám, projektům, které jemu samotnému dávají smysl, naučí se nejvíce a je zároveň nepřínosnější pro celou komunitu.

Globální témata jsou přirozenou součástí výuky a života školy – např. jsme organizovali pro veřejnost SWAP oblečení, který navazoval na lekci o podmínkách při pěstování bavlny a výrobě oblečení. Pravidelně ve škole pouštíme dokumenty a filmy s globálními tématy, součástí je diskuse a rozbor témat. Snažíme se u témat nezůstávat jen teoreticky, ale doplňovat je exkurzí, akcí, návštěvou odborníka, projektem apod.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Svoboda je jednou ze základních hodnot naší školy, a tak jsme se bavili o tom, co je to svoboda, co si pod ní představujeme, co jsou to lidská práva, jakým způsobem je v nich svoboda obsažena. Tématem, kterému jsme se celý rok věnovali byla také Indie, měli jsme ve škole ženu, která založila v Indii školu, povídala nám o místním životě, o ženských právech v Indii. Pak vznikl nápad zabývat se Tibetem, jeho anexí Čínou. Zjistili jsme, že se v Příboře nevyvěšuje tibetská vlajka 10. března, protože to neschválilo zastupitelstvo ani žádným jiným způsobem se zde na Tibet v Příboře neupozorňovalo. Oproti tomu např. v sousední Kopřivnici se tradičně už min. 15 let pořádá každý rok zvonkový průvod městem i se vyvěšuje na úřadě vlajka.

Ve stejné době také začala válka na Ukrajině, tak se nám témata propojila. Rozhodli jsme se na témata upozornit mírovou cestou, a to v den mezinárodního dne Vlajky pro Tibet – 10. března – uspořádat v dopoledních hodinách Zvonkový průvod městem, na který jsme pozvali ostatní školy ve městě a happening v místní restauraci.

 

Akci hodnotím velmi pozitivně a měla jsem z ní velkou radost. Nápad na akci jsem měla už v loňském roce, ale kvůli lockdownu se nic nerealizovalo. Díky Světové škole jsme akci plánovali ve skupině s ostatními průvodci i s žáky a měla daleko větší rozměr a dopad. Průvod městem měl krásnou atmosféru a udělal radost nám i lidem ve městě. Pozitivně hodnotím propojením s organizací Most pro Tibet, kterou jsme tímto měli možnosti i podpořit. Akce předčila moje očekávání, nic bych neměnila a ráda bych to u nás ve škole zavedla jako tradici. (J.Z. – učitelka)

Bavilo mě chystat výstavu v restauraci a plánovat celou akci, byla jsem i hrát seniorům do domova důchodců, překvapilo mě, jak nás brali, poslouchali a byli vděční (žákyně 5. třídy)

Jsem součástí školní kapely, bylo to naše první veřejné vystoupení, jsem rád, že jsme mohli akci podpořit, užili jsme si to. (žák 5. třídy)

Byl jsem součástí zvonkového průvodu a jsem člen školní kapely, moc jsem si celý den užil a těším se na další akce. (žák 2. třídy)