Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, p.o.

Koordinátor
Mgr. Eva Kafková, Mgr. Michaela Mastíková
Vedení školy
Mgr. Radim Voštinka
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2023.

Jsme škola otevřená všem, která je výjimečná úzkým spojením s místem svého působení. Podílíme se na řadě kulturních a společenských akcí v Dubu nad Moravou. Individuální přístup není jen fráze, ale běžná praxe, se kterou naši učitelé k žákům přistupují. Budujeme přátelské vztahy mezi žáky napříč ročníky, čímž podporujeme příjemnou atmosféru ve škole.

Prozatím nepracujeme s globálními tématy systematicky, pouze nahodile, spíše v rámci výukových předmětů. Věnujeme se jim také v rámci projektů, jako je Týden globálního vzdělávání nebo Výstava na stromech. Žáci pravidelně absolvují programy v centru ekologických aktivit ve Sluňákově a školu v přírodě ve středisku ekologické výchovy ve Švagrově.

Věříme, že cesta k získání titulu může vdechnout do naší školy nový život a probudit zájem žáků o problémy dnešního světa.

Školní rok 2022/2023

V Dubu se celý rok věnovali tématu odpovědná spotřeba, ke kterému realizovali několik akcí ve škole i mimo ni. Příkladem může být Dobropečení aneb Pečení pro dobrou věc, kdy žáci věnovali vybrané prostředky z prodeje pečených výtvorů dobročinné organizaci, kterou si sami vybrali. Tou se stala organizace Team Seas, jejímž cílem je čištění moře od odpadu. V rámci Dubského týdnu odpovědné spotřeby se žáci věnovali nejen úklidu okolí školy, ale hlavně řešili předcházení odpadů a globální souvislosti věcí, které běžně používají (např. oblečení, mobilní telefony).