Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, p.o.

Koordinátor
Tomáš Král
Vedení školy
Radim Voštinka
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2022/2023

Jsme škola otevřená všem, která je výjimečná úzkým spojením s místem svého působení.
Podílíme se na řadě kulturních a společenských akcí v Dubu nad Moravou. Individuální
přístup není jen fráze, ale běžná praxe, se kterou naši učitelé k žákům přistupují. Budujeme
přátelské vztahy mezi žáky napříč ročníky, čímž podporujeme příjemnou atmosféru ve škole.

Prozatím nepracujeme s globálními tématy systematicky, pouze nahodile, spíše v rámci výukových předmětů. Věnujeme se jim také v rámci projektů, jako je Týden globálního vzdělávání nebo Výstava na stromech. Žáci pravidelně absolvují programy v centru ekologických aktivit ve
Sluňákově a školu v přírodě ve středisku ekologické výchovy ve Švagrově.

Věříme, že cesta k získání titulu může vdechnout do naší školy nový život a probudit zájem
žáků o problémy dnešního světa.