Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s.

Koordinátor
Kamila Janyšková
Vedení školy
Kamila Janyšková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2024.

Vzdělání a cesta k němu jsou z našeho pohledu při utváření osobnosti dětí a jejich přístupu k životu a jinakosti zcela zásadní. Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. je místem, které staví na tom, že „naše“ děti nejsou chodícími encyklopediemi, ale lidmi s vlastním názorem, schopnými vyhodnocovat získávané informace, samostatně řešícími situace, do kterých se dostanou, a jsou zároveň vybaveni kompetencemi, které všichni u dospělých lidí hledáme, očekáváme a pozitivně hodnotíme. Abychom toho dosáhli, potřebujeme dětem umožnit se vzdělávat způsobem, který je k tomuto dovede. Zdravý životní styl, kvalitní stravování, dostatek pohybu a rozvoj kulturního a uměleckého cítění jsou pro nás stejně důležité oblasti života, jako všechny ostatní znalosti a schopnosti. Jinakost a inkluzivita, která je pro naši školu specifická, učí děti komunikovat a vnímat společnost v celém jejím spektru.

Vztah ke globálním tématům a společenská zodpovědnost jsou další důležité pilíře, které jsou součástí našich školních vzdělávacích programů a v rámci tematických plánů se prolínají všemi vyučovanými předměty. Zajímáme se o dění ve světě a Světová škola nám nabízí možnost věnovat se konkrétním globálním problémům, které mají reálný dopad i pro naše blízké okolí. V rámci Světové školy děti získají nové poznatky a dovednosti, otevřou samy sobě širší pohled na svět. Ten pak budou umět prezentovat, dokážou patřičně argumentovat a rozvíjet své kritické myšlení.