Základní škola a Mateřská škola Baška

Koordinátor
Mgr. Martina Mílová
Vedení školy
Mgr. Renáta Válková
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2023/2024.

Základní a Mateřská škola v Bašce je vesnickou školou, ve které se nebojí zavádět inovace, pracovat s novými metodami. Ve škole se snaží o vytváření kamarádského, ale zároveň pracovního prostředí, kde je respektována individualita každého člověka. Vize školy se opírá o pět pilířů – čtení a psaní s porozuměním, matematika Hejného, jazyková gramotnost, polytechnika a  tzv. Škola za školou, kde organizují pro děti zajímavé školní i mimoškolní aktivity.

Globální témata jsou nedílnou součástí výuky – jsou obsažena v tematických plánech různých předmětů, např. přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, chemie. Celoročně se těmito tématy zabývá školní parlament – organizuje sběrové akce starého papíru, starého železa. Škola je zapojena do „Ukliďme Česko“, spolupracuje s organizací „Tonda obal“. Nově spolupracuje s místní ekofarmou, kterou mohou žáci kdykoli během roku navštívit. V rámci projektu MAS Frýdlantsko Beskydy zasadili v roce 2022 novou alej medonosných listnatých stromů.

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

„Myslíme si, že umíme netradičně, ale efektivně poukázat na témata, která tzv. hýbou světem. Každoročně pořádáme vánoční charitativní dražbu ručních výrobků našich žáků. Nemalý výtěžek jsme darovali k záchraně poštolky (záchranná stanice Bartošovice), ke koupi čističek vody (fond Unicef), k podpoře projektu „Krabice od bot“, k podpoře trpících na Ukrajině (Člověk v tísni). Letos bude vánoční dražba podle stejného scénáře. Prostřednictvím Parlamentu poukazujeme tematicky zaměřenými dny či týdny o globálních problémech – den bez nákupu, den bez aut, aj. Na jaře jsme již dvakrát podpořili projekt „Běh pro paměť národa“. Naše škola úzce spolupracuje místním Klubem seniorů, snažíme se propojovat všechny generace. Spolupráce s místními spolky je samozřejmostí.“