Základní a mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace

Koordinátor
Mgr. Lenka Formanová
Vedení školy
PaedDr. Iva Tomášková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát získán v roce 2015. V roce 2016 ukončila škola účast v projektu.

Naše Základní škola a Mateřská škola Slatinice je výjimečná tím, že stojí uprostřed lázeňské obce s léčivými prameny, a proto je známá nejen u nás, ale i zahraničí. Spolupráce školy a lázní má bohatou dlouholetou tradici.

Globální a rozvojová témata prolínají různými předměty. Také organizujeme projektové dny zaměřené na tuto problematiku, kde žáci převážně pracují ve skupinkách. Vedeme žáky k samostatnosti, k práci s rozmanitými perspektivami, k vyhledávání informací z různých zdrojů a hledání vzájemných souvislostí. Cílem je, aby si žáci uvědomili, že potřebujeme k životu ostatní lidi, byť by byli sebeodlišnější.

Snaha o získání titulu Světová škola a vynaložené úsilí bude pro žáky velkým motivačním prostředkem k pochopení celé problematiky a uvědomění si její nezbytnosti.

Rok 2015 -Voda

Slatinice jsou jednou z mála obcí s výskytem minerální vody sirkovice.

V pondělí 23. března se konal v 1. – 3. třídě tematický den Den vody. Žáci viděli film O Vodičce, zopakovali si důležitá telefonní čísla a na závěr si prostřednictvím kvízu prověřili svoje znalosti a vědomosti o vodě. Kvíz vyhrála skupina ve složení: Karolína Šolcová, Martina Soldánová, Alžběta Dvořáková, Diana Dadáková, Nikola Boďová, Klára Šternberková, Nela Haderková a Marie Tomková.

Žáci 4. – 5. třídy v rámci tohoto dne řešili stejnou problematiku podobnou formou.

Žáci 6. – 9. třídy formou referátů a prezentací zkoumali druhy vod, spotřebu vody na osobu, nález minerálních vod, možnosti přístupu k pitné vodě na jednotlivých kontinentech.