Mateřská škola a Základní škola Slatinice, p. o.

Koordinátor
Ing. Marie Smičková
Vedení školy
Mgr. Pavel Ondráček
Webové stránky
Certifikát
Certifikát získán v roce 2015. V roce 2016 přerušila škola účast v programu. Nové zapojení do programu je od září 2023. Škola úspěšně prošla auditem a obhájila titul v dubnu 2024 - certifikát od červa 2029.

Naše Mateřská škola a Základní škola Slatinice je výjimečná tím, že stojí uprostřed lázeňské obce s léčivými prameny, a proto je známá nejen u nás, ale i zahraničí. Spolupráce školy a lázní má bohatou dlouholetou tradici.

Globální a rozvojová témata prolínají různými předměty. Také organizujeme projektové dny zaměřené na tuto problematiku, kde žáci převážně pracují ve skupinkách. Vedeme žáky k samostatnosti, k práci s rozmanitými perspektivami, k vyhledávání informací z různých zdrojů a hledání vzájemných souvislostí. Cílem je, aby si žáci uvědomili, že potřebujeme k životu ostatní lidi, byť by byli sebeodlišnější.

Školní rok 2023/2024

Spotřeba potravin a jejich uhlíková stopa

V týdnu 18. až 22. září  2023  se škola zapojila do akce Pěšky do školy. Žáci vyhodnocovali a sledovali, jakým způsobem  se dopravují do školy. Autem – pěšky, na kole, na koloběžce.

Dále v rámci svého projektu zjišťovali: cestu potravin, uhlíkovou stopu, místní potraviny, úlohu obalů, plýtvání potravinami, potravinový odpad, jídelníček. Ve škole proběhl 1. února projektový den na téma „Spotřeba potravin a jejich uhlíková stopa“. Tématu se věnovali i ve výtvarné výchově, kdy žáci zpracovali svůj pohled na zdravou planetu. Ve školní kuchyňce připravili několik zdravých jídel z místních surovin.

Témata uhlíková stopa, skleníkové plyny, odpady zařadili ve školy do různých předmětů – chemie, přírodopis, přírodověda, občanská výchova a výchově ke zdraví. Žáci také provedli průzkum ve šk. jídelně (plýtvání potravinami, množství odpadů, sezonní a regionální potraviny…).

Celoroční práci prezentovatli na DNI MALÝCH ŽÁČKŮ  13. března 2024 v Základní škole.

Ve škole si stanovili následující cíle pro SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY:

  • podporovat spotřebu regionálních potravin
  • více využívat sezonních potravin
  • zamezovat plýtvání potravinami
  • třídit odpady a omezíme jejich produkci
  • častěji chodit pěšky, jezdit na kole (snížení zbytečné dopravu)

Školní rok 2014/2015

Voda

Slatinice jsou jednou z mála obcí s výskytem minerální vody sirkovice.

V pondělí 23. března se konal v 1. – 3. třídě tematický den Den vody. Žáci viděli film O Vodičce, zopakovali si důležitá telefonní čísla a na závěr si prostřednictvím kvízu prověřili svoje znalosti a vědomosti o vodě.
Žáci 4. – 5. třídy v rámci tohoto dne řešili stejnou problematiku podobnou formou.
Žáci 6. – 9. třídy formou referátů a prezentací zkoumali druhy vod, spotřebu vody na osobu, nález minerálních vod, možnosti přístupu k pitné vodě na jednotlivých kontinentech.