Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Koordinátor
Hana Černá
Vedení školy
Liana Greiffeneggová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

Naše škola je výjimečná i svou filosofií, se kterou vychovává budoucí zdravotnické pracovníky. Každý student dostane prostor se projevit a meze se nekladou žádné iniciativě, která se ubírá správným směrem. Ve velkém je kladen důraz na morální a životní hodnoty studentů, na uvědomění si, že určité skutečnosti je třeba chápat i srdcem a na pozitivní vztah k vybranému povolání a k člověku jako takovému, což je pro tuto profesi tolik potřebné.

S globálními tématy pracujeme po celou dobu studia našich studentů.  V řadě předmětů např. výchova ke zdraví, veřejné zdravotnictví, komunikace, psychologie, sociologie, ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství, komunitní a domácí péče atd. studenty vedeme k respektování a přijímání lidí s odlišnými názory, k pohledu na svět s rozdílným kulturním zázemím, k reflexi na ekonomickou, politickou, technickou, kulturní a ekologickou provázanost současného světa, k problémům lidstva na globální i lokální úrovni, jejich vzájemné souvislosti, k uvědomění si trendů v jejich vývoji a také toho, jak je s nimi spojen jejich osobní život.

Snažíme se o nejvyšší kvalitu vzdělávání studentů, spolupráce se zahraničními zdravotnickými školami se stala tradicí a realizuje se formou výměnných stáží. Snažíme se o zvýšení zdravotní gramotnosti celé společnosti. Chceme ukázat, jak je fungující zdravotnictví nezbytné pro dobré fungování každého státu, že i když se na zdravotnictví šetří, nelze to provádět na úkor kvality zdravotní péče.  Chceme předvést, jak důležitá je role zdravotnického pracovníka ve společnosti, a že kladné životní hodnoty mezi lidmi ještě zcela nevymizely.

2013/2014; 2014/2015:

Nemocnice zvířátek – cílem preventivního projektu je ochrana dětí před úrazy a podpora Světové zdravotnické organizace v programu Zdraví pro všechny ve 21. století. V modelové nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Hravou formou se učily, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Dalším cílem bylo poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda nebo úraz.

2015/2016:

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice pro děti a jejich plyšové kamarády hlavním cílem je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí a také seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj.

2016/2017

Nemocnice zvířátek s ukázkou polní nemocnice

Cílem akce bylo seznámení dětí předškolního a mladšího školního věku s poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče v podmínkách polní nemocnice v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty aj. Hlavní cíl „Nemocnice zvířátek“ je přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů u dětí.

2018/19

Nemocnice zvířátek

V improvizované nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Nemocnici pro plyšová zvířátka navštívily děti z mateřských a základních škol. Cílovou skupinou byly děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních a druhých tříd ZŠ. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy.

Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů.

Děti navštívily improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojily se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli lékařů si poslechly, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici byly ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli sestřiček děti provázely naše studentky, které jim pomohly překonat ostych v nové situaci.

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz.

Na dvoře školy byl vůz rychlé záchranné pomoci a hasičský vůz, ve kterých se děti dozvěděly, jak se zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc. Součástí NZ je také ukázka polní nemocnice, kde se dětem přibližuje problematika jejího využití v celosvětovém měřítku v rámci projektu Světová škola.

Akci nám pomohla zrealizovat celá řada partnerů, kteří nám přispěli buď finančně či různými reklamními předměty a pomůckami pro děti. Významnou pomocí je také zapůjčení sanitky či hasičského vozu. Všechny tyto způsoby partnerské pomoci při realizaci akce, dotváří úžasnou atmosféru, která děti každoročně těší.  Celá řada pedagogů z MŠ a ZŠ nám sděluje svoje pozitivní dojmy a zkušenosti do deníku návštěv v NZ. V letošním školním roce nás navštívilo 1325 dětí z 38 MŠ a 3 ZŠ.  Celkový počet poděkování v deníku Nemocnice zvířátek dosáhl čísla 45.