VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Koordinátor
PhDr. Karolína Justová
Vedení školy
Ing. Josef Treml
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Naše škola je výjimečná tím, že naši studenti jsou nejen skvělými odborníky ve svém oboru – elektrotechnice a IT, ale zároveň je zajímají globální problémy a chtějí se podílet na jejich řešení. Řešení mnohých globálních problémů vyžaduje nové a inovativní technologie, a proto mladí lidé s technickým vzděláním mohu hodně přispět ke změně.
Globální témata jsou nejen součástí ŠVP v předmětech dějepis, základy společenských věd a základy ekologie, ale především jsou obsahem studentských projektů, které každoročně realizujeme. Řada z těchto projektů je určena pro širokou veřejnost a studenti takto získávají zkušenosti a kompetence k aktivnímu přístupu k životu, komunitě i občanství.
Rádi bychom se inspirovali a propojili s dalšími školami, studenty, pedagogy i organizacemi, kterým nejsou lhostejné problémy světa, ve kterém žijí a chtějí se angažovat v hledání jejich řešení.

Školní rok 2022/2023 

Klima se mění a my s ním, Odpad je surovina

Uspořádali jsme velkou komunitní vzdělávací akci pro veřejnost, která měla za cíl motivovat místní občany k zodpovědné spotřebě. Návštěvníci akce se v edukačních stáncích díky praktickým ukázkám a příkladům dobré praxe z regionu blíže seznámili s tématy: slow fashion, bezmasá strava, vodíková energie, možnost opravy a upcyklace použitého elektra a osobní ekologická stopa. Součástí akce bylo také několik koncertů. Na akci jsme navázali projektem Odpad je surovina.  Vytvořili jsme přehledný systém třídění odpadu a jeho následného zpracování na škole, uspořádali přednášku o fungování cirkulární ekonomiky a recyklační soutěž. Vítězné třídy se vydali na exkurzi do Jihlavy, kde navštívili recyklační centrum ASMJ Jihlava a Enviropol Jihlava.