VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Koordinátor
PhDr. Karolína Justová
Vedení školy
Ing. Josef Treml
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Naše škola je výjimečná tím, že naši studenti jsou nejen skvělými odborníky ve svém oboru – elektrotechnice a IT, ale zároveň je zajímají globální problémy a chtějí se podílet na jejich řešení. Řešení mnohých globálních problémů vyžaduje nové a inovativní technologie, a proto mladí lidé s technickým vzděláním mohu hodně přispět ke změně.
Globální témata jsou nejen součástí ŠVP v předmětech dějepis, základy společenských věd a základy ekologie, ale především jsou obsahem studentských projektů, které každoročně realizujeme. Řada z těchto projektů je určena pro širokou veřejnost a studenti takto získávají zkušenosti a kompetence k aktivnímu přístupu k životu, komunitě i občanství.
Rádi bychom se inspirovali a propojili s dalšími školami, studenty, pedagogy i organizacemi, kterým nejsou lhostejné problémy světa, ve kterém žijí a chtějí se angažovat v hledání jejich řešení.