VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská

Koordinátor
Soňa Pyšňaková
Vedení školy
Michal Pospíšil
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

VOŠP a SPŠM Kroměříž připravuje jako jediná v ČR odborníky pro oblast mlékárenství a následně i širšího potravinářství již 116 let. Poskytujeme vzdělání v sekundární i terciární oblasti a aktivně se věnujeme celoživotnímu vzdělávání dospělých (možnost získání profesních rekvalifikací či absolvování odborných přednášek apod.). Jsme malou školou rodinného typu, se studenty pracujeme dlouhodobě, ve vstřícném, důvěrném prostředí a tvůrčí atmosféře.

Globální témata tvoří přirozenou součást školních vzdělávacích programů: v hodinách společenských věd a jazyků i v odborných předmětech. V nadstavbové části se globálním tématům věnujeme formou exkurzí, projektů, aktivit, návštěv a přednášek. Uvítáme přesnou a jasně strukturovanou metodiku pro GRV, aby naše aktivity měly viditelný a efektivní dopad. Chceme školu učinit atraktivnější pro uchazeče o studium a současným studentům nabídnout možnost tvořit, vnímat, ovlivňovat, učit se, pomáhat a radovat se z poctivé a společné činnosti. Pedagogům bychom rádi více naplnili potřebu rozšiřovat studentům obzory a trávit s nimi čas nezištnou prací na smysluplných projektech.

Školní rok 2018/2019

Mise hliník

Cílem akce bylo informovat obyvatele Kroměříže a snažit se do běžného chodu života zavést třídění hliníku, protože se špatně zpracovává, škodí zdraví a plechovky válející se po městě lidem vadí. Studenti vytvořili sběrné boxy, které umístili na veřejná místa ve městě jako je knihovna, mateřské centrum, školy a prodejny. Krabice pravidelně vyprazdňují a ukázalo se, že pokud občané mají možnost hliník třídit, využívají toho. Na Základní škole Zachar realizoval školní tým ekoworkshop pro žákovský parlament, který podpořil význam třídění hliníku.