SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Koordinátor
Iva Lambová
Vedení školy
PhDr. Zuzana Číková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

 

Naše škola je výjimečná svojí historií, budova školy slouží vzdělávacím  účelům od roku 1897. Jako střední zdravotnická škola oslaví v roce 2018 již 70. let od svého založení. Své jméno si vydobyla odborností a aktivní prezentací školy. Vychovává studenty    ke smysluplné práci, která bude vždy potřeba nezávisle na národnosti, věku a sociálním zařazení.

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími  Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum.

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom  zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

2017/18

Všechny cesty ke zdraví

Celoroční projekt vycházel z 3. cíle udržitelného rozvoje (SDG´s) – Zdraví a kvalitní život, tj. zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Cílem akce bylo změnit nesprávné návyky a podpořit zdravý životní styl dětí i ostatních obyvatel Brna. V parku na Obilním trhu žáci připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci připravili informativní výstupy k tématům: skladba zdravých  potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě  stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti žáci přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic nebo UNICEF.

 

2018/19

Rovnoprávnost pohlaví

V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě. Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna. Na Den zdraví jsme pozvali  i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost (NORA, DROM , NESEHNUTÍ) a také zahraniční studenty (MENDELOVA UNIVERZITA Brno), kteří nás informovali o situaci v jejich rodné zemi. Taktéž sami žáci, členové skupiny Světové školy,  připravili workshopy, zábavné domácí práce a úkoly pro spolužáky. Vyvrcholením našeho snažení byla veřejná diskuze za přítomnosti médií (TV INFO Brno, Český rozhlas Brno a TV B1). Diskuze se účastnili nejen žáci naší školy, široká veřejnost, ale i odborníci z neziskové organizace DROM. Celá akce byla popsána v časopise Jaselský kurýr a v Regionálním zpravodaji Brno střed v dubnovém čísle.