SZŠ a VOŠZ AGEL Ostrava

Koordinátor
Mgr. Kamil Vašťák
Vedení školy
Mgr. Alžběta Panáková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola AGEL v Ostravě otevřela studentům své dveře v roce 2017. Za krátkou dobu se stala žádanou školou, kde výuka odpovídá nejnovějším trendům. Odborné exkurze, workshopy a možnosti zažít na vlastní kůži patří mezi naše priority.

Globální témata jsou začleněna do společenskovědních (Občanská nauka, Výchova ke zdraví) a přírodovědných předmětů (Biologie). Aktivně se účastníme projektů a programů externích subjektů (ADRA, Člověk v tísni). Ve školním roce 2021/2022 se škola úspěšně zapojila do projektu Active Citizens. 

Chuť pomáhat a snaha rozšiřovat obzory o kvalitním a zdravém životě jsou na zdravotní škole prvořadé. To jde ruku v ruce s globálními tématy, kterým se rozhodně nevyhýbáme. A jelikož máme řadu šikovných a odhodlaných studentů, kteří za to umí vzít, nebojíme se usilovat i o titul Světová škola.

Školní rok 2022/2023

Den zdraví

V rámci tématu jsme se zaměřovali na prevenci zdraví u nás a ve světě. S připraveným programem jsme navštívili mateřskou školku u nás v Koblově, kde jsme se zaměřovali na prevenci zdraví. Místní akce s názvem Den zdraví poukazovala na rozdíly v lékařské péči, zdravotním stavu a životním stylu u nás a ve světě. V rámci akce si návštěvníci zaběhli orientační běh a na různých stanovištích se seznámili se základy první pomoci, otestovali vlastní zdravotní stav, poučili se o zdravotních problémech ve světě a kontrastu nadbytku a nedostatku potravin a z toho vyplývající obezity nebo naopak podvýživy. Partneři akce byla společnost Agel a Mental Café.