Střední škola potravinářská, Smiřice

Koordinátor
Jana Konrádová
Vedení školy
Ema Baboráková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014, prodloužen v roce 2016

Naše škola leží v malebném  městečku ve východních Čechách, proslaveném zámeckou kapli Zjeveni Páně. Přestože je naše škola malá, počet žáků čítá pouhé dvě stovky, pracuje s námi tým kvalifikovaných aktivních pedagogů, kteří se nám plně věnují a učí nás především „věci do života“. I přes rozmanité složení žáků z různých sociálních i etnických skupin, se téměř všichni navzájem známe. Atmostéra připomíná rodinné prostředí, rodinnou soudržnost a sounáležitost. Táhneme za jeden provaz a snáze se nám kolektivně pracuje. A právě na toto jsme pyšní a vážíme si toho.

Globální témata máme zapracována v ŠVP, a proto se náplň našeho vzdělávání v nejrůznějších oblastech s globální tematikou prolíná. Chtěli bychom však informace o této problematice načerpat i z jiných zdrojů tak, abychom se nad nimi mohli lépe zamyslet a podařilo se nám je správně vyhodnotit.

Titul Světová škola nám přinesl prestiž a kladně ovlivnil image naší školy. Uvědomujeme si však, že to není to nejdůležitější. Podstatnější je ukázat všem, že nám není lhostejné, co se děje v našem okolí, v místě kde žijeme, kde se učíme. Nechceme být pouze pasivními členy společnosti. Chceme ukázat, že dokážeme něco víc. Chceme ukázat, že dokážeme společně pracovat na dobré věci. Na věci, která nám pomůže přijmout zodpovědnost za vytváření světa, ve kterém žijeme my a budou žít i naše děti. I my chceme přispět pomyslnou kapkou do moře dobrých věcí, které pomohou změnit svět k lepšímu. Přáli bychom si být dobrým příkladem ostatním vrstevníkům, ale i širší veřejnosti. Pevně věříme, že se nám to podaří.

2013/2014:

Potravinová odpovědnost – cílem místní akce je zvýšit povědomí o příčinách a důsledcích plýtvání potravinami v domácnosti, přimět k zamyšlení nad složením nákupního košíku co do obsahu a množství potravin, upozornit také na jejich složení (palmový olej v potravinách).

2014/2015:

Příběh balené vodycílem bylo zmapovat, jak je na tom naše planeta s vodou jako přírodní surovinou, změřit spotřebu vody v domácnosti a průmyslové výrobě a ukázat ekologicky tíživé téma balené vody. Vytvořili jsme expozici z prázdných plastových lahví, ve které upozorňujeme na obrovské negativní dopady výroby balených vod. Výsledek naší práce jsme představili spolužákům současným i budoucím a jejich rodičům na první třídní schůzce.

2015/2016:

Voda – základ života –  v návaznosti na předchozí ročník, který byl věnován potravinové bezpečnosti, studenti ve spolupráci s učitelským týmem připravili informační tabule, pokrývající celé jedno křídlo školy s hojnou návštěvností. Cílem bylo veřejnost seznámit s problémem nedostatku pitné vody na Zemi, souvislosti mezi chováním a životním stylem lidí z vyspělých zemí (konzum a nadbytečná spotřeba) a tím ohrožení životního prostředí. Informace byly zpracovány velmi atraktivním způsobem a obsahovaly také fotografie, grafy, výsledky různých měření apod. Na Den vody dne 22. 3. se studenti rozhodli vyjít do smiřických ulic a ptát se lidí na otázky související s tématem. Akce byla přichystána ve spolupráci s Městským úřadem (oznámení) a vedoucím potravin v obchodním domě, u kterého studenti vystavili tematickou nástěnku/upoutávku a ptali se kolemjdoucích. Další související aktivitou je spolupráce s místní základní školou, kdy studenti střední školy přednášejí vybraným ročníkům ZŠ o zvoleném tématu a debatují s nimi. Stěžejním materiálem byla vlastní prezentace žáků s tématem Voda základ života. Její součástí byla vědomostní hra na dané téma. Cílem bylo vysvětlit nedostatek vody hravou formou a motivovat je k šetření vody už v tomto raném věku.

2016/2017

Příběh balené vody
Cílem bylo upozornit na konzumní styl života při nákupu balených vod. Při prezentaci bylo využito názorných PET lahví pro lepší představivost. Žáci i veřejnost si uvědomili souvislost mezi chováním a životním stylem lidí z vyspělých zemí (konzum a nadbytečná spotřeba) a tím ohrožení životního prostředí.

Současně žáci připravili přednášku Voda základ života pro širokou veřejnost v rámci soutěže Gastro Hradec Králové. Cíl se podařilo naplnit, posluchači si odnesli zajímavé informace ohledně vody, a i se inspirovali lepším chováním k vodě, dozvěděli se o možnostech řešení nedostatku vody.