Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., Ostrava – Poruba

Koordinátor
Andrea Denerová
Vedení školy
Slavka Krystová Florková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Jsme škola, která se nachází ve městech Karviná, Ostrava a Zlín a jejichž hlavním motorem je týmová práce. Zakládáme si na rodinném prostředí a otevřenosti vůči novým projektům a výzvám. Žáci jsou vedeni k tomu, aby mezi sebou spolupracovali, pomáhali si a zároveň, aby si uvědomovali své postavení v současné společnosti.

Globální témata máme v rámci ŠVP zařazena do průřezových témat, která probíhají napříč všemi předměty. Snažíme se ze žáků vychovat odpovědné občany, kterým není svět okolo nás lhostejný a kteří tolerují a respektují odlišnosti.

Informace o aktuální situaci ve světě se dnes žákům dostávají především z televizních médií, sociálních sítí a internetu. Většinou se z nich stávají pouze pasivní účastníci dění okolo nás. Projekt Světová škola je pro nás skvělou příležitostí a zároveň výzvou, v které se mohou žáci aktivně podílet na aktivitách, kterými se pokusí změnit alespoň malinkou část „jejich světa“.

2017/18:

A co děláš s odpadem ty?

Cílem akce bylo žáky a veřejnost upozornit na nakládání s odpady a představit myšlenku: Pokud odpad nevytvoříš, „Kam s ním?“ řešit nemusíš. O tom, kolik (a jakého) odpadu jsou lidé schopni vytvořit, se mohli žáci přesvědčit při návštěvě skládky, která bude naplněna o 2 roky dříve, než měla být. Dále také proběhl úklid a úprava okolí školy. V rámci výuky chemie se žáci setkali s informacemi o bezobalovém obchodu. V rámci Dne Země v Ostravě žáci připravili stánek s ukázkou zbytečných a nadměrných obalů (vytištěné obrázky), příklad Zero waste života (příběh studentky, která 2 roky nevyprodukovala žádný odpad), informace o obchodu Bez obalu v Ostravě (ukázka webových stránek, kontakt, seznam prodávaných výrobků).