Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná

Koordinátor
Martin Feranc
Vedení školy
Slavka Krystová Florková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Jsme škola, která se nachází ve městech Karviná, Ostrava a Zlín a jejichž hlavním motorem je týmová práce. Zakládáme si na rodinném prostředí a otevřenosti vůči novým projektům a výzvám. Žáci jsou vedeni k tomu, aby mezi sebou spolupracovali, pomáhali si a zároveň, aby si uvědomovali své postavení v současné společnosti.

Globální témata máme v rámci ŠVP zařazena do průřezových témat, která probíhají napříč všemi předměty. Snažíme se ze žáků vychovat odpovědné občany, kterým není svět okolo nás lhostejný a kteří tolerují a respektují odlišnosti. Informace o aktuální situaci ve světě se dnes žákům dostávají především z televizních médií, sociálních sítí a internetu. Většinou se z nich stávají pouze pasivní účastníci dění okolo nás. Projekt Světová škola je pro nás skvělou příležitostí a zároveň výzvou, v které se mohou žáci aktivně podílet na aktivitách, kterými se pokusí změnit alespoň malinkou část „jejich světa“.

Školský rok 2018/2019

Den Země

Žáci a široká veřejnost by si měli uvědomit význam třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém. Žáci se ochotně zapojili do tohoto projektu, byl vytvořen tzv. realizační tým v počtu celkem 6 žáků, kteří měli hlavní zodpovědnost za projekt. K loňským aktivitám se přidala výroba her a soutěžních kvízů pro žáky mateřských škol. Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy a mateřské školky) nejen o třídění odpadů ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů. Z dotazníků, které byly vyplněny, vyplynulo, že většina lidí třídí odpad, zlepšilo se i povědomí o možnostech odpad vůbec nevytvářet, či upcyklaci. Bylo vyplněno celkem 147 dotazníků, které byly vyhodnoceny a budou využity pro následující roky osvěty. V rámci Dnů Země jsme letos dokázali zaujmout i děti předškolního věku, kteří patřili mezi nejvděčnější respondenty.

Školský rok 2017/2018

Den Země

Cílem akce bylo uvědomění si významu třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém. Dlouhodobě by chtěli přispět k tomu, aby se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejlépe třídících regionů ČR. Žáci se rozhodli hravou formou informovat veřejnost o problematice třídění a následného zpracování odpadů. Při své činnosti se navíc sami dozvěděli nové informace např. k upcyklaci či životu bez odpadů – „zerowaste“. Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy) nejen o třídění odpadů, ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů.