SPŠ Rakovník

Koordinátor
Monika Nguyen
Vedení školy
Jan Jirátko
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2025.

Výhodou naší školy jsou nejspíš přátelské, vstřícné vztahy mezi námi a většinou vyučujících. I když jsou přísní a nároční z hlediska našich znalostí a dovedností, můžeme za nimi přijít i se soukromými starostmi a vždy se najde řešení. Za přednost považujeme i možnost využívat nové poznatky v zájmových kroužcích a mnoha soutěžích (soutěž v mechatronice, robosoutěž, modelování ve 3D, stavíme elektromobil již druhé generace). Naše škola je také centrem dalšího vzdělávání pro pracovníky Procter&Gambell, úřadů práce – rekvalifikace, různé projekty EU.

GRV máme zařazeno do ŠVP převážně do odborných předmětů, občanské výchovy, ekologie, dějepisu, matematiky, ekonomiky. Jako technici se musíme zajímat o vývoj vědy, nových technologií, jejich dopady na životní prostředí, možnosti a potřeby trhu nejenom v ČR, ale také v zahraničí. S tím souvisí i náš zájem o způsob života lidí v jiných zemích. Proto se zúčastňujeme také exkurzí do BMW v Německu, do elektráren např. Prunéřov, místních strojírenských podniků, besed s pracovníky ČEZ, povodí apod. Škola organizuje besedy s pamětníky, promítá filmy Příběhy bezpráví v rámci projektu Jeden svět na školách, Stereotýpek v nás, o soužití různých národností apod. Pomáhali jsme při sbírkách ADRy, Světlušky a dalších. Čtvrťáci počítali ekostopu školy a připravili pro ředitele návrhy na její snížení.

Není nám lhostejné, jak náš životní styl ovlivňuje druhé lidi. Chceme se dozvědět víc, co můžeme sami u sebe změnit a jaký to bude mít další pozitivní dopad. Nové informace si nechceme nechat pro sebe, ale chceme je sdílet se spolužáky a s veřejností. Rádi bychom navázali trvalejší vztah s konkrétní školou v rozvojové zemi, poznali jejich život, tradice, problémy a radosti a konkrétně pomohli podle svých sil a možností.

Víme, že nezachráníme svět. Ale každý můžeme změnit něco v sobě. A to jenom tehdy, pokud máme dostatek informací, abychom se mohli svobodně rozhodovat. Nebojme se být „jiní“ a pomáhejme.

2014/2015

Jak se žije bez čisté vody

Cílem akce bylo prožitkovou, hravou formou seznámit děti z MŠ s některými aspekty života v rozvojových zemích a současně přinést další pohledy na ochranu životního prostředí a vody v Rakovníku. V rámci projektového dne proběhlo několik aktivit určených pro místní mateřskou školu. Studenti druhých ročníků si vytvořili skupiny, ve kterých promysleli a připravili jednotlivá stanoviště se stanovením dílčích cílů. Část studentů prvních ročníků byla průvodci skupinek dětí z MŠ, část připravovala také svá stanoviště. Děti nosily vodu, prohlížely si vodní živočichy a seznamovaly se s jejich ochranou, pozorovaly znečištění vody apod.

Stejně důležitý pro fungování projektu Světová škola na této škole jako je závěrečná akce, je sled různých aktivit v průběhu roku a zapojování do různých projektů s globální tématikou – např. to bylo zapojení do dalších projektů společnosti Člověk v tísni (Jeden svět na školách, Skutečný dárek), dále soutěže o alternativních zdrojích energií (výroba elektrovozítka), třídění a sběr elektroodpadu, pravidelné čištění Rakovnického potoka a další.

2019/20

Charitativní potravinová sbírka, 17. září 2020

Dlouhodobým záměrem školního projektu je vychovávat žáky ke společenské zodpovědnosti, aktivnímu občanství a solidárnímu chování vůči sociálně a jinak vyloučeným osobám. Žáci identifikovali problém a to zásobování azylových domů a dalších organizací, které pomáhají sociálně vyloučeným, potravinami, zejména trvanlivými. Původním cílem akce s globálním přesahem bylo upozornit žáky školy, ale i několika spřátelených základních škol na existenci celospolečenského problému, jakým je chudoba a nerovnost mezi lidmi, a zároveň alespoň mírně přispět k řešení chudoby u nás, v České republice. Původní program sestával z filmového festivalu dokumentárních filmů o chudobě a nerovnostech pro celou školu a žáky rakovnických základních škol. Součástí byla i potravinová sbírka. Vzhledem k epidemiologické situaci však bylo nutné od původního plánu odstoupit a uskutečnit pouze charitativní sbírku potravin.