SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.

Koordinátor
Veronika Nedvědová
Vedení školy
Libor Hanzal
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014, prodloužen v roce 2016

Naše škola je výjimečná především svým širokým zaměřením, je zde pět učňovských oborů, pět studijních oborů a tři obory nástavbového studia, což by mohlo přinést zajímavou spolupráci studentů různého profesního zaměření. Naši žáci jsou za podpory svých pedagogů vedeni k důsledné práci, což by se mohlo odrazit i na výsledných projektech.

Žáci se ve výuce dozvídají o aktuálních globálních problémech, o kterých společně diskutují a jsou vedeni k tomu, aby o této problematice dokázali přemýšlet. Navíc se aktivněji zabývají touto problematikou v okolí školy a svého bydlišti. Dále ve škole třídíme odpad, žáci pečují o okolí školy, máme adoptovaného indického chlapce, který díky naší pomoci může chodit do školy, podporujeme různé charitativní činnosti, jakou aktivity organizace ADRA, projekt Světluška, Český den proti rakovině, Fond Sidus atd.

Ocenění Světová škola zvýšilo prestiž naší školy a žáci si sami vyzkoušeli, jaké to je, snažit se o něco, co má opravdový smysl nejen pro ně samotné, ale i pro druhé lidi. Tyto projekty jsou totiž účelné, nejedná se jen o teoretickou práci, ale propojení s praxí je to, co by žáky mohlo bavit a zajímat, a navíc to bude i užitečné. V neposlední řadě je důležité, aby se o globální problematice mluvilo a psalo, což se díky tomuto projektu děje. Díky řešení aktuálních lokálních problémů se navíc žáci začnou zajímat o své bezprostřední okolí, které je při řešení globálních témat často opomíjeno.

2013/2014:

Neplýtvejme, přemýšlejme, pomáhejme! – cílem místní akce bylo snížit množství potravin, které se denně nachází v odpadkových koších naší školy. Zároveň jsme chtěli přesvědčit spoluobčany přemýšlet nad tím, jakým způsobem se i oni podílí na množství zbytečně vyhozených potravin.

2014/2015:

Den s Fair Trade – cílem bylo uvědomit si, jaké jsou nerovnosti ve světovém obchodě, seznámit se s konceptem fair trade a přínosy, které z toho plynou pro drobné zemědělce v zemích globálního Jihu a etické spotřeba. Byl uspořádán workshop, jehož tématem byl Fair Trade. Studenti si prostřednictvím brainstormingu uvědomili, které potraviny pocházejí z jejich regionu a které jsou do naší země dováženy z jiných oblastí. Poté probíhala diskuse na téma fair play, v níž si studenti uvědomili, jak se sami cítí v nefér situaci. Následně jim byly rozdány pracovní listy zaměřené na fér a nefér obchod. Zde se seznámili s konceptem fair trade, prostřednictvím improvizace předvedli, jaké jsou pracovní podmínky v zemích globálního Jihu a porovnali své znalosti, které v této oblasti dosud měli. Na závěr vyplnili dotazník a shlédli část filmu Home.

2015/2016:

Asijský večerCílem akce bylo uspořádat společenský večer a seznámit veřejnost s asijskou kuchyní a jejími zvyky. Tento cíl byl naplňován v průběhu školního roku jako maturitní projekt studentů oboru Hotelnictví a turismus.