SOŠ obchodu a služeb Olomouc

Koordinátor
Mgr. Vladislava Řihošková
Vedení školy
PhDr. Ladislav Pochyla
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2019 do roku 2021. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2026.

SOŠ obchodu a služeb – „Štursovka“ je škola s dlouholetou tradicí v našem městě. V současné době se ve škole vzdělává asi 500 žáků, kteří se připravují na praktická povolání ve tříletých učebních oborech – Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin nebo Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní – čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách – dvouleté denní a tříleté večerní.

Našim žákům nabízíme kromě kvalitní výuky i množství nejrůznějších aktivit, které jim pomohou lépe se uplatnit v praktickém životě. Žáci se aktivně zapojují do aktivit, jako jsou charitativní sbírky, projektové dny, či dlouhodobě pracují na projektech např. Jeden svět na školách nebo Krokus.

Škola dlouhodobě považuje zapojení globálních témat do výuky za potřebné a důležité pro vzdělávání a život studentů. Během studia na naší škole jsou žáci zapojováni do různých aktivit a vyučujícími vedeni k tomu, aby sledovali a hodnotili změny současného světa. Globální témata jsou zařazena nejen do výuky občanské nauky či společenské výchovy, ale i práva a ekonomiky.

Zapojení do projektu Světová škola je pro naši školu možnost, jak zúročit aktivity, kterým se dlouhodobě věnuje a „prodat“ výsledky práce našich žáků. Zároveň se výuka a aktivity obohatí o nová témata a metodické přístupy, které by škola chtěla podporovat a rozvíjet. Chtěli bychom být dobrým příkladem ostatním školám, ale i široké veřejnosti. Pevně věříme, že se nám to podaří.

Střední odborná škola služeb a obchodu Olomouc se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Víme, co jíme

Hlavním cílem akce pro veřejnost, která se konala dne 27. 4. 2022 ve Smetanových sadech olomouckého parku, bylo seznámit jak studenty, tak i širokou veřejnost s látkami, které se dodávají do potravin a zjistit pomocí dotazníků, jak olomoucké domácnosti nakupují potraviny a poté nakládají se zbytky. Dále také studenti oboru Aranžér vytvořili plakáty, které poskytují informace o složení potravin a o tom, jak se celosvětově nakládá s potravinami. U stolečků zůstali dva studenti, kteří nabízeli občerstvení a poskytovali informace o projektu. Po parku se rozešli studenti ve dvojicích a jejich cílem bylo oslovit co nejvíce občanů a společně s nimi vyplnit dotazník. Celkem bylo vyplněno 134 dotazníků, které byly následně studenty vyhodnoceny.

A jak akci hodnotí žáci?

A. F. – „Moc se mi to líbilo, překvapilo mě, kolik lidí procházelo v tu dobu parkem. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu.“

Z. Š. – „Moc se mi líbí, že témata si volíme sami, ale každé téma, je pro mě zajímavé.“

Školní rok 2020/21

Přemýšlej, pak se oblékej

Tématem akce bylo oblékaní a výroba oblečení. Žáci se seznámili s informacemi týkající se výroby oblečení. Dále si zjišťovali, jak se jednotlivé materiály vyrábí, jak jejich výroba ovlivňuje životní prostředí a zdraví lidí, kteří se na výrobě podílí. Žáci oboru Aranžér 1. – 3. Ročníku v rámci odborného výcviku vytvořili 18 plakátů, které přináší informaci o jednotlivých materiálech, ze kterých se vyrábí jednotlivé kousky oblečení. Tyto plakáty byly vystaveny v rámci akce pro veřejnost na Horním náměstí v Olomouci, která se konala 22. 9. 2021 v rámci charitativní akce Zasukované tkaničky organizovanou olomouckým spolkem vozíčkářů Trend. Z informačních plakátů byla po skončení akce pro veřejnost uspořádána výstava i ve škole a v olomoucké knihovně.

A jak akci hodnotí žáci?

O.K. – „Moc rád jsem se zapojil, nikdy mě nenapadlo, že by naše škola mohla něco takového dělat.“

Z.Š – „Takovýchto akci se zúčastňuji opakovaně (už 3x), jsem ráda, že otevíráme témata, o kterých je nutné mluvit a že s nimi pracujeme v ON.“

N.V. – „Společně se spolužačkami jsem pracovala na plakátech, v rámci vyhledávání informací jsem se dozvěděla věci, které bych raději nevěděla. Když teď nakupuji, tak se snažím o tom přemýšlet.“

Školní rok 2019/20

Když můžeme – pomůžeme!

Cílem akce pro veřejnost bylo seznámit širokou veřejnost s problémem, který se týká nás všech, ale není tolik vidět. Problémem klientů spolku Trend není ani tolik otázka financí, ale spíše, jak najít kadeřnictví, které bude bezbariérové, nebo kadeřníka, který by bylo ochoten dojít do domácnosti ke klientovi, když je upoután na atypický vozík. A to bylo právě také jedním cílem pro naše studenty, poskytnout kadeřnické služby v nestandartních situacích (např. stříhání klienta na vozíčku, upraveném k ležení). V rámci akce pro veřejnost, studenti stříhali nejen „vozíčkáře“, ale i přihlížející, kteří sledovali benefiční koncert, který se konal v rámci charitativní akce „Zasukované tkaničky“. Studenti oboru Aranžér nám vyrobili plakáty, na kterých byly definovány pojmy, např. zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění. Na náměstí jsme měli postavený stánek, ve kterém jsme nabízeli malé občerstvení – kávu a muffinky, které nám přichystali studenti oboru Cukrář a Číšník. Na muffinky, jsme nechali vytisknout na jedlý papír slova, týkající se lidských práv (např. svoboda, spravedlnost, volba, víra…..). 12 dvojic studentů se také zapojilo do charitativní sbírky pro spolek Trend a nabízeli, za dobrovolnou částku, zasukované tkaničky.

A jak akci hodnotí žáci?

R.P. – „Vůbec jsem si nedovedla představit, jak to bude probíhat, kolik lidí, tam bude. Jsem moc ráda, že jsem do toho šla.“

Z.Ž. – „Překonala jsem sama sebe, protože se strašně stydím a stříhala jsem před celým olomouckým náměstím.“

Školní rok 2018/2019

Štursovka se učí – neplýtvat a pomáhat

Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s problémem, který se dotýká nás všech, a to je plýtvání s potravinami. V rámci akce studenti prezentovali veřejnosti, jak lze bezezbytkově zpracovat většinu potravin v domácnosti. Část studentů prováděla dotazníkové šetření u veřejnosti na téma plýtvání s potravinami v domácnosti. Na základě dlouhodobější spolupráce se spolkem Trend (charitativní sbírka „Zasukované tkaničky“) jsme se domluvili, že se připojíme k další plánované sbírce a s ní spojené kulturní akci na Horním náměstí v Olomouci, konané dne 24. 4. 2019. S žáky jsme připravili stánek, ve kterém žáci informovali kolemjdoucí o projektu a nabízeli občerstvení, které sami připravili v rámci projektu. Lidé si cestou přes náměstí poslechli známé olomoucké skupiny, přispěli do sbírky a ochutnali naše výrobky (sušenky z mláta a mrkváč) Dále celý rok probíhaly pro žáky přednášky či exkurze (spolupráce s Menu pro změnu, Zachraňme jídlo, návštěva Potravinové banky v Olomouci a neformální setkání s člověkem, který se věnuje dumpster divingu). V rámci odborného výcviku oboru Kuchař – Číšník proběhl kurz studené kuchyně – Vaření bezezbytku z levných surovin.

Jak se akce líbila žákům?

E. S. – perfektní, vůbec jsem netušila, že to bude takového rozsahu.

M. K. – jsem velice ráda, že jsem do toho šla. Poznala jsem nové lidi, i mé nevídané schopnosti.

J. S. – vůbec nevím co bych měnil, moc se mi to líbilo.

Z. Š. – děkuji za to, že jsem se mohla akce zúčastnit, příště bych chtěla zase.

M. B. – velice pozitivně, jsem ráda, že naše škola něco takového dělá, protože co vím od mých kamarádů, tak nikdo nic takového ve škole nemá.