Škola Kavčí hory

Koordinátor
Kateřina Měšťánková
Vedení školy
Helena Pondělíčková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2027.

Naše škola vzdělává děti, žáky a studenty od tří do devatenácti let. Spojením tří stupňů vzdělávání vznikl specifický genius loci, který se projevuje sdílením zkušeností, vstřícnou a přátelskou atmosférou ve vztazích mezi žáky, studenty i pedagogy. Neomezujeme se jen na pedagogickou činnost v rozsahu mateřské, základní a střední školy, ale nabízíme vzdělávání i pro další skupiny obyvatel z blízkého okolí, zejména seniory a maminky na rodičovské dovolené.

Uvědomujeme si nutnost a aktuálnost zařazení globálního rozvojového vzdělávání do školních osnov a snažíme se využít interdisciplinárního přesahu této problematiky vhodným zařazováním témat globálního vzdělávání do jednotlivých předmětů. I v této oblasti se především snažíme a budeme se i nadále snažit využívat výhod propojení několika vzdělávacích stupňů „pod jednou střechou“. Škola žije mnoha aktivitami a projekty, zejména naši středoškoláci se pravidelně zúčastňují četných charitativních akcí (Světový den boje proti AIDS, Květinový den, sbírková akce nadace Plaváček, sbírka Světluška, sbírka nadace Rozum a cit atd.).

Projekt „Světová škola“ je pro nás motivací k prohloubení, rozšíření a zviditelnění našich aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.  Uvědomili jsme si, že mnoho aktivit, které přímo s globálním vzděláváním souvisí, již děláme.

Školní rok 2022/2023

Odpovědná spotřeba, lidská práva – volební právo

Pokračovali jsme v tradičních aktivitách na podporu adoptivního studenta Petera jakými je Pečení pro Petera nebo charitativní běh pro Petera. Studenti zorganizovali tisk našich školních sešitů s logem, na které byla vyhlášena školní výtvarná soutěž. Zisk z prodeje sešitů poputuje také k Peterovi. Žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SOŠ dále zorganizovali projektový den na téma odpovědná spotřeba. Výstupem jsou informační panely, které jsou nyní vystaveny v budově školy. Na těchto panelech se žáci a studenti zaměřili na různá témata odpovědné spotřeby, jako například šetření vodou, šetření potravinami, welfare zvířat, spotřeba papíru či šetření peněz, která slouží jako ukázka toho, jak se i my můžeme ve svém životě chovat odpovědně a ohleduplně. Účastnili jsme se i akce Studentské prezidentské volby. Studenti dále rozvíjeli instagram Světové školy (@svetovaskola_kavcihory), v tuto chvíli mají pře 300 sledujících.

Školní rok 2021/2022

Odpovědná spotřeba, dětská práva – právo na vzdělání

Podařilo se nám na novo postavit školní tým a úspěšně rozjet jeho činnost po covidu. Zorganizovali jsme 3x Pečení pro Petera, které má za cíl informovat o přístupu ke vzdělávání v Keni a získat finanční prostředky pro našeho adoptivního studenta, kterého podporujeme již od roku 2016. Peter díky naši pomoci odmaturoval a nyní začíná se studiem ortopedie. Pro jeho podporu jsme zrealizovali i charitativní běh. Dále jsme uspořádali 2x Bazar knížek, který má za cíl upozornit na odpovědnou spotřebu, zároveň zisk z bazaru je opět určen na podporu Petera. Na podporu Petera se nám letos podařilo vybrat částku 20 424 Kč. Setkali jsme se i se zástupcem naší partnerské organizace Afrika Africe – Phanuelem Oswetho, podrobně nám vyprávěl o životě v Keni, o Peterovi i o své životní cestě a dalších tématech, která studenty zajímala. Studenti oboru sociální péče připravili dopolední program na téma odpovědná spotřeba pro všechny děti v naší MŠ. Zapojili jsme se i do pilotování projektu Kontinuum Světových škol a při auditu jsme obhájili titul Světová škola. Naši studenti založili instagram: @svetovaskola_kavcihory, kde informují o aktivitách našeho školního týmu.

Školní rok 2020/2021

V letošním školním roce jsme z důvodu covidu a ročního volna školní koordinátorky nebyla organizována žádná velká místní akce. Z minulých let ale máme vždy jen pozitivní ohlasy. Zahradní slavnost na konci roku bereme jako prezentaci všech našich aktivit, které probíhají v průběhu celého roku.

Školní rok 2019/2020

Ukliďme Česko, Chráníme naše životní prostředí

Tento rok jsme se rozhodli změnit téma a věnovat se tématu životní prostředí. Vzhledem k tomu, že ke změně tématu došlo na začátku 2. pololetí, kdy záhy byly jarní prázdniny a 11.března došlo k uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie, proběhly na naší škole pouze rozhovory s žáky o životním prostředí, jeho ochraně a o třídění odpadu. Stejně tak jsme zhodnotili stav odpadků v okolí naší školy a zjišťovali jsme, zda děti třídí odpad doma. Cílem bylo uvědomění si, že odpadky patří hlavně do koše a nemají se vyhazovat na zem a aby se žáci snažili odpad třídit automaticky a brali to jako samozřejmé.  S žáky jsme toto téma otevřeli alespoň teoreticky. Podobně jako každý rok, jsme i letos uspořádali několik charitativních akcí které pomohli uhradit školné pro Petera. V prosinci jsme navštívili Informační centrum OSN, kde byla pro studenty připravena zajímavá beseda o vzniku a činnosti OSN a o hlavních cílech OSN do dalších let. Studenti diskutovali o globálních problémech a výzvách pro budoucí generace.

Školní rok 2018/2019

Běh pro Petera 

V letošním roce měla naše tradiční Zahradní slavnost podtitul „Květiny pro Petera“. Kromě tradičního „Běhu pro Petera“ (4. ročník) byl připraven i bazárek oblečení, malování na obličej, tetování henou, Pečení pro Petera a další hry a soutěže. Zisk z celé akce je věnován na podporu Petera. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme zorganizovali akci „Vánoční pečení pro Petera“. Naši studenti otevřeli prodejní stánky, ve kterých prodávali své pekařské výrobky, které si připravili. Celý zisk z prodeje je opět věnován na Petera. Peterovi jsme věnovali podzimní školní sběrovou akci. Dále jsme uspořádali pravidelnou akci střední školy: školní kolo soutěže Olympiáda lidských práv. Letos celá naše škola opět stavěla Sněhuláky pro Afriku. O Vánočním pečení pro Petera vznikla reportáž pro Český rozhlas. Náš projekt jsme prezentovali na Kulatém stole ke GRV a na pravidelné schůzce Světových škol.

Školní rok 2017/2018

Světová škola na Kavčích horách, Běh pro Petera 

Cílem naší akce je již tradičně získat finance pro studium Petera z Keni. Spojili jsme tradiční Zahradní slavnost a prezentaci projektu 1. stupně „Jsme lidé jedné země“ s již třetím ročníkem charitativního „Běhu pro Petera“. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme zorganizovali akci Pečení pro Petera. Od září do prosince (jednou měsíčně) si naši studenti otevřeli prodejní stánky, ve kterých prodávali své pekařské výrobky, které si připravili. Celý zisk z prodeje je opět věnován na Petera. S naším partnerem v projektu společností Afrika Africe plánujeme sbírku školních potřeb, která se bude konat na podzim. Naši nejmenší si povídali o Peterovi se studentkami z naší SOŠ v rámci projektu Učíme se spolu. Náš projekt jsme prezentovali na Kulatém stole ke GRV a na prezentaci pro nové adepty na titul Světová škola. Na podporu Petera jsme uspořádali sbírku při vánočních besídkách a také jsme Peterovi věnovali školní sběrovou akci.

Školní rok 2016/2017

Běh pro Petera

Navázali jsme na minulý rok a pokračovali v snaze získat finance na studium střední školy pro chlapce jméneme Peter z Keni. Spojili jsme tradiční Zahradní slavnost a prezentaci projektu 1. stupně „Jsme lidé jedné země“ s již druhým ročníkem charitativního „Běhu pro Petera“. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme se zúčastnili Olympiády lidských práv a akce Sněhuláci pro Afriku. S naším partnerem v projektu společností Afrika Africe jsme zorganizovali besedu o životě v Keni pro žáky a studenty naší školy. Naši nejmenší si povídali o Peterovi se studentkami z naší SOŠ v rámci projektu Učíme se spolu. Svou práci jsme prezentovali při natáčení videospotu k projektu Světová škola. Na podporu Petera jsme uspořádali sbírku při vánočních besídkách a také jsme Peterovi věnovali školní sběrovou akci.

Školní rok 2015/2016

Běh pro Petera

Cílem naší akce bylo získat finanční prostředky pro chlapce jménem Peter, který přechází z naší partnerské školy v keňském Nairobi na střední školu. Náklady jeho dalšího studia jsme se rozhodli hradit. Využili jsme oslavy výročí školy a v rámci těchto oslav uspořádali charitativní běh pro Petera. Běh pro Petera ale není jedinou akcí, kterou jsme v tomto roce uskutečnili. V tomto roce jsme zahájili dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme se zúčastnili olympiády lidských práv, akce Sněhuláci pro Afriku a zorganizovali jsme projektový den Globální Vánoce.

Školní rok 2014/2015

Dětská práva nejen na Kavkách

Cílem našeho celoročního projektu bylo nadále zvyšovat povědomí o právech dětí vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. Zaměřili jsme se nejen na děti, žáky a studenty, ale letos i skupina našich pedagogů absolvovala seminář k respektujícímu přístupu k dětem. V letošním roce jsme naše téma rozšířili o mezinárodní kontext. K dosažení cíle uvnitř školy jsme si vybrali mnoho různých metod (prezentace, výklad, vlastní volná literární tvorba, výtvarné práce, divadlo, práce s textem, filmový klub, projekt…). V tomto školním roce jsme nabídli veřejnosti účast na našich akcích formou Dne otevřených dveří v naší škole.

Školní rok 2013/2014

Den dětských práv na Kavkách 

Cílem našeho celoročního projektu bylo zvýšit povědomí o právech dětí vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. Snažili jsme se zaměřit nejen na naše děti, žáky a studenty, ale také na jejich rodiče a veřejnost. Naším cílem bylo upozornit nejen na důsledky porušování základních dětských práv v zemích třetího světa, ale také na méně viditelné porušování práv, kterému čelí české děti ve školách, doma, na kroužcích, při kontaktu s vrstevníky…K dosažení cíle uvnitř školy jsme si vybrali mnoho různých aktivit a činností (prezentace, výklad, vlastní volná literární tvorba, výtvarné práce, divadlo, práce s textem, filmový klub…). Pro oslovení rodičů a veřejnosti jsme zvolili formu dotazníkového šetření, rozdávání letáků, oslovování na ulici spojené s rozdáváním mýdel vyrobených našimi dětmi, veřejné vystoupení dětí, žáků a studentů, jarmark.