Škola Kavčí hory – Mateřská škola, ZŠ a Střední odborná škola služeb, Praha 4

Koordinátor
Kateřina Měšťánková
Vedení školy
Helena Pondělíčková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

Naše škola vzdělává děti, žáky a studenty od tří do devatenácti let. Spojením tří stupňů vzdělávání vznikl specifický genius loci, který se projevuje sdílením zkušeností, vstřícnou a přátelskou atmosférou ve vztazích mezi žáky, studenty i pedagogy. Neomezujeme se jen na pedagogickou činnost v rozsahu mateřské, základní a střední školy, ale nabízíme vzdělávání i pro další skupiny obyvatel z blízkého okolí, zejména seniory a maminky na rodičovské dovolené.

Uvědomujeme si nutnost a aktuálnost zařazení globálního rozvojového vzdělávání do školních osnov a snažíme se využít interdisciplinárního přesahu této problematiky vhodným zařazováním témat globálního vzdělávání do jednotlivých předmětů. I v této oblasti se především snažíme a budeme se i nadále snažit využívat výhod propojení několika vzdělávacích stupňů „pod jednou střechou“. Škola žije mnoha aktivitami a projekty, zejména naši středoškoláci se pravidelně zúčastňují četných charitativních akcí (Světový den boje proti AIDS, Květinový den, sbírková akce nadace Plaváček, sbírka Světluška, sbírka nadace Rozum a cit atd.).

Projekt „Světová škola“ je pro nás motivací k prohloubení, rozšíření a zviditelnění našich aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.  Uvědomili jsme si, že mnoho aktivit, které přímo s globálním vzděláváním souvisí, již děláme.

2013/2014:

Den dětských práv na Kavkách – cílem našeho celoročního projektu bylo zvýšit povědomí o právech dětí vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. Snažili jsme se zaměřit nejen na naše děti, žáky a studenty, ale také na jejich rodiče a veřejnost. V našem snažení jsme se zaměřili i sami na sebe a chystáme v příštím roce kurz pro učitele v respektujícím přístupu k dětem. Naším cílem bylo upozornit nejen na otřesné důsledky porušování základních dětských práv v zemích třetího světa, ale také na méně viditelné porušování práv, kterému čelí české děti ve školách, doma, na kroužcích, při kontaktu s vrstevníky…K dosažení cíle uvnitř školy jsme si vybrali mnoho různých aktivit a činností (prezentace, výklad, vlastní volná literární tvorba, výtvarné práce, divadlo, práce s textem, filmový klub…). Pro oslovení rodičů a veřejnosti jsme zvolili formu dotazníkového šetření, rozdávání letáků, oslovování na ulici spojené s rozdáváním mýdel vyrobených našimi dětmi, veřejné vystoupení dětí, žáků a studentů, jarmark.

2014/2015:

Dětská práva nejen na KavkáchCílem našeho celoročního projektu bylo nadále zvyšovat povědomí o právech dětí vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte. Zaměřili jsme se nejen na děti, žáky a studenty, ale letos i skupina našich pedagogů absolvovala seminář k respektujícímu přístupu. V letošním roce jsme naše téma rozšířili o mezinárodní kontext. K dosažení cíle uvnitř školy jsme si vybrali mnoho různých metod (prezentace, výklad, vlastní volná literární tvorba, výtvarné práce, divadlo, práce s textem, filmový klub, projekt…). V tomto školním roce jsme nabídli veřejnosti účast na našich akcích formou Dne otevřených dveří v naší škole.

2015/2016:

Běh pro PeteraCílem naší akce bylo získat finanční prostředky pro chlapce jménem Peter, který přechází z naší partnerské školy v keňském Nairobi na střední školu. Náklady jeho dalšího studia jsme se rozhodli hradit. Využili jsme oslavy výročí školy a v rámci těchto oslav uspořádali charitativní běh pro Petera. Běh pro Petera ale není jedinou akcí, kterou jsme v tomto roce uskutečnili. V tomto roce jsme zahájili dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme se zúčastnili olympiády lidských práv, akce Sněhuláci pro Afriku a zorganizovali jsme projektový den Globální Vánoce.20

2016/2017

Běh pro Petera

Cílem naší akce bylo získat finanční prostředky pro chlapce jménem Peter, který přešel z naší partnerské školy v keňském Nairobi na střední školu. Náklady jeho středoškolského studia jsme se rozhodli hradit. Spojili jsme tradiční Zahradní slavnost a prezentaci projektu 1. stupně „Jsme lidé jedné země“ s již druhým ročníkem charitativního „Běhu pro Petera“.

„Běh pro Petera“ ale není ani letos jedinou akcí, kterou jsme uskutečnili. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme se zúčastnili Olympiády lidských práv a akce Sněhuláci pro Afriku. S naším partnerem v projektu společností Afrika Africe jsme zorganizovali besedu o životě v Keni pro žáky a studenty naší školy. Naši nejmenší si povídali o Peterovi se studentkami z naší SOŠ v rámci projektu Učíme se spolu. Svou práci jsme prezentovali při natáčení videospotu k projektu Světová škola. Na podporu Petera jsme uspořádali sbírku při vánočních besídkách a také jsme Peterovi věnovali školní sběrovou akci.

2017/18

Světová škola na Kavčích horách + Běh pro Petera

Cílem naší akce je již tradičně získat finanční prostředky pro chlapce jménem Peter, který přešel z naší partnerské školy v keňském Nairobi na střední školu. Náklady jeho středoškolského studia jsme se rozhodli hradit. Spojili jsme tradiční Zahradní slavnost a prezentaci projektu 1. stupně „Jsme lidé jedné země“ s již třetím ročníkem charitativního „Běhu pro Petera“.

„Běh pro Petera“ ale není ani letos jedinou akcí, kterou jsme uskutečnili. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme zorganizovali akci Pečení pro Petera. Od září do prosince (jednou měsíčně) si naši studenti otevřeli prodejní stánky, ve kterých prodávali své pekařské výrobky, které si připravili. Celý zisk z prodeje je opět věnován na Petera. S naším partnerem v projektu společností Afrika Africe plánujeme sbírku školních potřeb, která se bude konat na podzim. Naši nejmenší si povídali o Peterovi se studentkami z naší SOŠ v rámci projektu Učíme se spolu. Svou práci jsme prezentovali na webových stránkách školy a v časopise Tučňák. Náš projekt jsem prezentovala na Kulatém stole ke GRV, na který jsem byla pozvána a na prezentaci pro nové adepty na titul Světová škola. Na podporu Petera jsme uspořádali sbírku při vánočních besídkách a také jsme Peterovi věnovali školní sběrovou akci.

 

2018/19

Běh pro Petera

Cílem naší akce je již tradičně získat finanční prostředky pro chlapce jménem Peter, který přešel z naší partnerské školy v keňském Nairobi na střední školu. Náklady jeho středoškolského studia jsme se rozhodli hradit. V letošním roce měla naše tradiční Zahradní slavnost podtitul „Květiny pro Petera“. Kromě tradičního „Běhu pro Petera“ (4. ročník) byl připraven i bazárek oblečení, malování na obličej, tetování henou, Pečení pro Petera a další hry a soutěže. Zisk z celé akce je věnován na podporu Petera. 

 „Běh pro Petera“ ale není ani letos jedinou akcí, kterou jsme uskutečnili. V tomto roce pokračujeme v dopisování s naší partnerskou školou Vijito v Nairobi, dále jsme zorganizovali akci „Vánoční pečení pro Petera“. Naši studenti otevřeli prodejní stánky, ve kterých prodávali své pekařské výrobky, které si připravili. Celý zisk z prodeje je opět věnován na Petera. Peterovi jsme věnovali podzimní školní sběrovou akci. Dále jsme uspořádali pravidelnou akci střední školy: školní kolo soutěže Olympiáda lidských práv. Letos celá naše škola opět stavěla Sněhuláky pro Afriku. Svou práci jsme prezentovali na webových stránkách školy a v časopise Tučňák. O Vánočním pečení pro Petera vznikla reportáž pro Český rozhlas. Náš projekt jsem prezentovala na Kulatém stole ke GRV, na který jsem byla pozvána, na který jsem byla pozvána a na pravidelné schůzce Světových škol.