ScioŠkola České Budějovice

Koordinátor
Lucie Kosová
Vedení školy
Jiří Krejčí
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2024.

Společně tvoříme kompetenční školu, ve které záleží na každém z nás. Naším cílem je, aby se děti připravili na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí. Podporujeme vnitřní motivaci k učení, vlastní tempo, rozvoj sociálních dovedností a zážitkové vzdělávání.  Neporovnáváme děti mezi sebou, ale hodnotíme jejich individuální posun. Chybami se člověk učí, a proto s nimi vědomě pracujme.

Globální témata začleňujeme do výuky rádi a často, představují pro nás cestu, jak se naučit aktivnímu přístupu při řešení problémů, lokálních i globálních. U dětí vzbuzují zvídavost, rozvíjí mnoho kompetencí a podporují jejich kladné vlastnosti. Z tohoto důvodu usilujeme také o získání titulu Světová škola.