PORG OSTRAVA – GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Koordinátor
Tomáš Růžička
Vedení školy
Dagmar Dluhošová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015

Bilingvní gymnázium PORG Ostrava je osmileté gymnázium situované v Ostravě ve Vítkovicích. Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Jsme škola s přátelskou a rodinnou atmosférou respektující individualitu studentů.

Globální témata jsou zařazena do plánu jednotlivých předmětů, čímž jsou částečně součástí naší školy. Zároveň se žáci naši základní školy zapojují do koupi certifikátu – „Skutečný dárek“ při o.p.s. Člověk v tísni. Další z aktivit, která probíhá již 3 rokem, je podpora dítěte v Africe zapojením se do projektu „Adopce na dálku“.

Získání certifikátu Světová škola pro nás bylo výzvou. Skrze aktivity spojené s tímto projektem se dozvídáme něco více nejen o světě kolem nás, ale i sami o sobě – o svých názorech a postojích a také o ochotě pomoci druhým. Chceme se účastnit akcí, přicházet s nápady a nebýt lhostejní.

2014/2015:

téma: Ochrana životního prostředí, konkrétně ochrana zvířat

Studenti primy ostravského gymnázia PORG se rozhodli informovat o problematice ochrany životního prostředí – ochrany zvířat, konkrétně slonů. Spojili se s místními neziskovými organizacemi Nadace lidé a zvířata, Kola pro Afriku a Save-elephants. Svou pozornost zaměřili především na problematiku vybíjení slonů. Svoji kampaň založili na informování o problematice ochrany slonů. PORG Ostrava je již delší dobu sběrným místem použitých kol, které právě skrze organizaci Kola pro Afriku putují například do Gambie. Kola jsou zde rozdávána dětem, aby mohly jezdit zpravidla desítky kilometrů do škol. Ve spojení s organizací Save-elephants jsou pak kola distribuována správcům národních parků ve Střední Africe, kteří jejich pomocí mohou lépe chytat pytláky, kteří slony ohrožují. Škola zároveň podpořila aktivitu místní organizace, která se věnuje zvířecím útulkům.

 

2015/2016:

téma: Ochrana lidských práv – dětská práva. Přátelství – aneb prevence šikany

Studenti gymnázia se tentokrát rozhodli zaměřit svou pozornost na lidská práva – ohrožené děti a zároveň toto téma propojit s mezilidskými vztahy v kolektivu na prevenci šikany a podporu přátelství. Pod vedením odborníka naši studenti vytvořili workshopy pro děti na téma přátelství. Vyvrcholením celoroční práce studentů, kteří se rozhodli zaměřit na prevenci šikany, tedy na podporu přátelství, byla akce s názvem "Jízda pro přátelství aneb Cycling for friendship". Cílem akce bylo seznámit veřejnost s tímto projektem a zároveň podpořit či případně vytvořit prostor pro vznik přátelských vztahů. Nechyběla ani výstava studentských prací z workshopů, které studenti gymnázia vytvořili pro žáky naší základní školy. K nahlédnutí byly také výsledky a komentáře dotazníků veřejného mínění na téma "šikana". Zároveň mohli všichni účastníci finančně podpořit organizaci, která se věnuje dětem v nouzi. Ze startovného a dobrovolného příspěvku jsme dokázali získat 3318,- Kč, které putovaly na Fond ohrožených dětí.

 

2016/2017:

téma: VODA

V rámci  projektu proběhlo čištění místních tůni v Ostravě – Výškovicích –Členové týmu v místě bydliště nasbírali několik pytlů odpadu, který se nacházel v okolí tůní.

Dále proběhla výtvarná soutěž na téma "Voda". Tým vyhodnotil díla a vybral  vítěze, se kterými jsme navštívili Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v Ostravě, kde se seznámili se metodami výzkumu znečištění vod v regionu.

O projektovém dni proběhlo představení týmu Světové školy na téma „Voda“, vernisáž a dobročinná aukce vítězných obrázků studentů.

Konečným cílem akce bylo vybrat peněžní hotovost na podporu projektů v Africe přes společnost Člověk v tísni. Členové týmu si vybrali projekt čerpadla pro studnu v Africe (https://www.skutecnydarek.cz/p/pumpa-na-cistou-a-zdravou-vodu/).

 

Tomáš Růžička: Jsem rád, že se i přes nedostatek času a nemoci některých členů týmu podařilo nakonec akci zrealizovat. I když se nedosáhlo cílové částky, podařilo se vybrat dostatek peněz, z kterých podpoříme alternativní řešení nabízené Člověkem v tísni.

 

Jana Buchtová: Na letošní akci panovala dobrá atmosféra především díky vystoupení školní kapely. Myslím si, že se nám povedlo i zakončení výtvarné soutěže dobročinnou akcí. Do příště musíme určitě zlepšit propagaci směrem k veřejnosti, aby se jí zúčastnilo více lidí.

 

Anna Dvořáková: Akce se mi líbila, zejména díky tomu, že jsme mohli seznámit děti s tímto projektem. Pro příště bych navrhovala vhodnější termín akce.

 

Jáchym Kuzica: Projektu jsem se zúčastnil poprvé a závěrečná akce se povedla. Vyzdvihl bych nápad se školní kapelou. Příště bych navrhoval spojit projekt s nějakou jinou akcí, která by mohla přitáhnout více lidí.

 

Tomáš Růžička: Možnost realizovat se jinak než v běžné výuce, podpořit studenty v dobročinné a prospěšné činnosti. Na druhou stranu musím říci, že časová náročnost je pro učitele velká.

 

Kateřina Mlčochová: Přínos vidím ve zkušenostech při realizaci a organizování akce, která je mimo výuku. Práce se studenty je jiná, jelikož se jedná o dobrovolnictví.

 

Jana Buchtová: V týmu Světové školy na našem gymnáziu působím již třetím rokem a upřímně si myslím, že mé schopnosti komunikace se neustále zlepšují. Naše generace v dnešní době často spoléhá na to, že většinu věcí za něj zajistí rodiče nebo různé instituce. Prací na tomto projektu člověk učí samostatnosti a zodpovědnosti.

 

Anna Dvořáková: Díky tomuto projektu jsem se naučila lépe organizovat práci (plán výrazně ovlivňuje kvalitu práce) a spolupracovat s různými institucemi.

 

Jáchym Kuzice: Zkusil jsem si poprvé, jak se organizuje akce takového rozsahu, a zjistil jsem, že to není vůbec lehké. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Velká zkušenost byl i úklid tůní, kde jsem poznal o jak náročnou práci se jedná.