Obchodní akademie s.r.o., Karviná

Koordinátor
Milada Kupková
Vedení školy
Slavka Krystová Florková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Obchodní akademie, s.r.o.  sídlí v Karviné, kdysi vyhlášeném hornickém  okresním městě. Jsme školou nestátní, která poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Naše škola vznikla už v roce 1992 a je pro ni typické rodinné klima, které je dáno menším počtem žáků ve třídě, dobrými vztahy mezi učiteli, žáky i rodiči. Naše škola je zapojená do mnoha aktivit, například do programu Erasmus+, který nám umožňuje poznávat život a studium středoškoláků v mnoha evropských zemích. Zúčastňujeme se i dění v našem městě, jsme pravidelnými účastníky akce Den Země, který je pořádán  magistrátem města Karviné.

Ale nejenom studiem žijí naši žáci. Pořádáme celou řadu studentských akcí a projektů. Umíme se nejen učit, ale také bavit, jak napovídají následující snímky. Každoročně pořádáme akce, které jsou spojené s různými tradicemi a svátky např. zdobení kraslic nebo Haloween. 

Vyhlášené jsou i naše stužkovací plesy, které pořádají tradičně studenti maturitního ročníku. Naše obchodní akademie je místem, kde může každý žák předvést své schopnosti, ale také načerpat spoustu odborných znalostí a dovedností. Naše škola nežije jen lokálními problémy, chceme být školou, kterou zajímají problémy za našimi „humny“, a proto jsme se přihlásili do projektu Světová škola.

2017/18

Den Země

Cílem projektu bylo vzbudit zájem žáků OA, ale i žáků karvinských škol o problematiku Fair tradu, a také oslovit karvinskou veřejnost, informovat ji, kde je možno na území karvinského okresu zakoupit fair trade výrobky. Žáci OA zvolili k propagaci fair trade obchodu celoměstskou akci s dlouholetou tradicí – Den Země, který je pořádán ve Karviné každoročně pod organizační záštitou Magistrátu města Karviné, odbor životního prostředí. Forma osvěty však musela být přitažlivá. Školní tým vytvořil sérii křížovek s různým stupněm obtížnosti a skládačky loga fair trade obchodu, které byly pak ve stánku OA, který byl umístěn na Masarykově náměstí v Karviné, aktivně nabízeny různým třídám jak ze základních, tak i středních škol k vyplnění.

 

2018/19

Chytrá hlava

Cílem akce bylo sestavit tým, který se aktivně zapojí do přípravy soutěže – sestaví 1 herní plán, 100 otázek k soutěži, vyhotoví informační manuál o Fair Tradu a pozve  družstva z jiné školy k soutěži.