Obchodní akademie s.r.o., Karviná

Koordinátor
Milada Kupková
Vedení školy
Slavka Krystová Florková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Jsme školou nestátní, která poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Naše škola vznikla už v roce 1992 a je pro ni typické rodinné klima, které je dáno menším počtem žáků ve třídě, dobrými vztahy mezi učiteli, žáky i rodiči. Naše škola je zapojená do mnoha aktivit, například do programu Erasmus+, který nám umožňuje poznávat život a studium středoškoláků v mnoha evropských zemích. Zúčastňujeme se i dění v našem městě, jsme pravidelnými účastníky akce Den Země, který je pořádán  magistrátem města Karviné.

Ale nejenom studiem žijí naši žáci. Pořádáme celou řadu studentských akcí a projektů. Umíme se nejen učit, ale také bavit. Naše obchodní akademie je místem, kde může každý žák předvést své schopnosti, ale také načerpat spoustu odborných znalostí a dovedností. Naše škola nežije jen lokálními problémy, chceme být školou, kterou zajímají problémy za našimi „humny“, a proto jsme se přihlásili do projektu Světová škola.

Školský rok 2018/2019

Chytrá hlava

Cílem akce bylo sestavit tým, který se aktivně zapojí do přípravy soutěže – sestaví 1 herní plán, 100 otázek k soutěži, vyhotoví informační manuál o Fair Tradu a pozve  družstva z jiné školy k soutěži. Po soutěži jsme provedli průzkum informovanosti o Fair Trade – v dotazníku soutěžící uvedli, že se díky soutěži dozvěděli o problematice více informací.

Školský rok 2017/2018

Den Země

Cílem projektu bylo vzbudit zájem žáků OA, ale i žáků karvinských škol o problematiku Fair tradu, a také oslovit karvinskou veřejnost, informovat ji, kde je možno na území karvinského okresu zakoupit fair trade výrobky. Žáci OA zvolili k propagaci fair trade obchodu celoměstskou akci s dlouholetou tradicí – Den Země, který je pořádán ve Karviné každoročně pod organizační záštitou Magistrátu města Karviné, odbor životního prostředí. Forma osvěty však musela být přitažlivá. Školní tým vytvořil sérii křížovek s různým stupněm obtížnosti a skládačky loga fair trade obchodu, které byly pak ve stánku OA, který byl umístěn na Masarykově náměstí v Karviné, aktivně nabízeny různým třídám jak ze základních, tak i středních škol k vyplnění.