Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory

Koordinátor
Mgr. Kristina Müllerová; Mgr. Michal Klimek, MBA
Vedení školy
Ing. Eva Kazdová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální poskytuje odborné ekonomické vzdělání s důrazem na rozvoj jazykových dovedností v rámci bilingvní výuky. Zaměřuje se také na enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO). Pravidelně pořádáme projektové dny – Den zdraví a Den AIDS, pečujeme o učebnu v přírodě a budujeme přírodní zahradu.

V roce 2021 naše škola vstoupila do Sítě přidružených škol UNESCO, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, na vnímání kulturního a přírodního dědictví národa a šíření myšlenek demokracie. Studenti naší školy se zapojují do vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který je podporuje v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Globální témata jsou součástí školních vzdělávacích plánů a tematických plánů v různých předmětech – v ekologii, zeměpise, anglickém jazyce aj. Chceme, aby naše škola žila tématy globálního rozvojového vzdělávání.

Již od roku 2009 vydávají studenti naší školy školní časopis OAOčko, který získal mnoho ocenění.

Sledovat ji můžete na Facebooku i jejím Instagramovém profilu.

školní rok 2022/2023

Škola se v tomto školním roce věnovala tématu „Lidská práva a právě dětí“. Studentky a studenti uspořádali besedy se žáky na třech základních školách, na nichž informovali o tom, co je to násilí, jaké jsou jeho podoby nebo kde hledat pomoc. Rozdávali letáčky a zodpovídali dotazy. Celkem se uskutečnilo dvanáct besed. Pro ostravské základní školy uspořádala škola výtvarnou soutěž „Dětství bez násilí“. Úspěšně se podařilo realizovat Mikulášskou sbírku pro Diakonii ČCE a Mikulášskou nadílku pro ukrajinské děti. Tyto sbírky začínají být na škole již tradicí. Rozvíjela se také spolupráce s ukrajinskou střední školou Sich Collegium v Záporoží.

školní rok 2021/2022

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava Mariánské – Hory v rámci projektu Světová škola pořádala hned několik akcí. Jejich společnými tématy byla participace a partnertví. Škola podporovala aktivní účast žáků na řešení lokálních i globálních výzev a formální i neformální spolupráci (mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími institucemi – středními školami, Magistrátem města Ostravy apod.). Poprvé studenti spojili své síly v rámci Mikulášské sbírky. Podruhé v reakci na aktuální události uspořádali Happening pro Ukrajinu, do kterého se zapojila celá škola. Do třetice zorganizovali veřejnou akci “DopytlaStym”.

Studentská akce DopytlaStym proběhla 22. dubna 2022. Studenti Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách se rozhodli na Den Země uklidit přírodu kolem Heřmanického rybníka. Na akci spolupracovali s Magistrátem města Ostravy a společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která poskytla dva velkoobjemové kontejnery a igelitové pytle. Proč si studenti vybrali právě Heřmanický rybník? Jedná se o přírodní památku na území Ostravy, Rychvaldu a Bohumína. Slouží především sportovnímu rybolovu. Rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělých dřevěných posedů s dlouhými přístupovými lávkami, které společně s rozsáhlými porosty rákosí navozují atmosféru vzdálené asijské země. Tento rybník patří mezi významná ornitologická stanoviště. Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme tady vidět i velmi vzácné a chráněné druhy – bukáče malého, slavíka modráčka středoevropského či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného čolka velkého. Bohužel v této lokalitě vznikají černé skládky stavebního odpadu, pneumatik apod. Je běžnou praxí, že si firmy nechají zaplatit za odvoz stavebního odpadu po rekonstrukcích a pak se ho zdarma zbaví právě u tohoto rybníka. Na akci u Heřmanického rybníka se sešlo 89 studentů a 5 učitelů Obchodní akademie. Všichni se vrhli do úklidu s vervou a rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Občas se museli brodit bahnem. Odnesli ke kontejneru dvě lednice (jednu nesli půl kilometru), postel, skříň, televizi, a dokonce i záchod.  Zlikvidovali velkou skládku pneumatik a součástek z aut. Naplnili odpadem dva velkokapacitní kontejnery