OA a VOŠE Tábor

Koordinátor
Rostislav Radimecký
Vedení školy
Jana Turanová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Naše škola má perfektní polohu v centru města, v blízkosti městské knihovny a je tak snad každému dobře dostupná. Nesmíme také zapomenout na moderní vybavení ve všech učebnách a za skvělé také považujeme to, že je na chodbách pro studenty k dispozici několik počítačů, kopírka a po celé škole WIFI. Výjimečná je také díky mnoha projektům, které nás vždy bavily.

S globálními tématy pracujeme například v rámci jazykových projektů (témata fair trade, dobrovolnictví, …) a samozřejmě také v jednotlivých hodinách

2012/2013:

Nejsme lhostejní vůči chudobě  

Cílem akce bylo zvýšení povědomí o tom, co představuje a zahrnuje pojem chudoba a podpora spoluobčanů uspořádáním sbírky oblečení ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže.

2013/2014:

Korupce u nás a ve světě 

Cílem naší akce bylo informovat o problematice korupce. Chtěli jsme, aby se lidé zamysleli, jak může korupce zasáhnout je samé a jak by na ní lidé měli upozorňovat. Během projektového dne se žáci seznámili pomocí různých aktivit s problematikou korupce, měli např. sehrát scénku představující průběh podplácení, nakreslit protikorupční logo apod. Současně jsme uspořádali pro veřejnost přednášku v konferenčním sále v budově Úřadu práce Tábor. Zde jsme prezentovali náš projekt a výsledky dotazníkového šetření na téma korupce. Hostem byl Janusz Konieczny z „Nadačního fondu proti korupci“, který prezentoval práci a smysl tohoto fondu.

2014/2015:

Vzdělání a negramotnost u nás a ve světě 

Cílem letošní akce bylo informovat veřejnost a žáky o problematice, navrhnou způsoby řešení negramotnosti, a to jak vlastními nápady / vlastní iniciativou, tak nápady (zjištěné z dotazníku) / iniciativou veřejnosti. Dále bylo cílem seznámit veřejnost s možnostmi adopce dětí „na dálku“, sbírek a fondů a tím motivovat lidi k poskytnutí finančních prostředků na podporu organizací a projektů zabývajících se vzděláním a jeho rozvojem v zemích třetího světa např.: Postavme školu v Africe.

Místní akce byla rozdělena na dvě části – školní a veřejnou. Během školní akce byly první tři ročníky školy seznámeny formou „studenti učí studenty“ s problematikou vzdělání a negramotnosti. Světový tým na škole si připravil 45minutový blok prezentací a zajímavých aktivit, spojených s tématem. V rámci bloku byly mj. představeny principy Světové školy, fakta o vzdělání a negramotnosti u nás a ve světě.

2015/2016:

Vzdělání a negramotnost  

Prohloubili jsme zapojení do „Adopce afrických dětí na dálku" – již od roku 2006 finančně podporujeme vzdělání keňské dívky Agnes Nyamoki Munga, která začala studovat na střední škole a její studium má vyšší finanční nároky, proto jsme vyzvali k příspěvku celou školu. Tím jsme se „globálně " zapojili do boje proti negramotnosti  ve světě.

Uspořádali jsme 2. ročník Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe).

2017/18

Vzdělání a negramotnost, Adopce na dálku 

Na naší škole jsme ve školním roce 2017/2018 pokračovali 4. rokem v tématu Vzdělání a negramotnost. S tímto tématem a smyslem Světové školy jsme podrobně seznámili hlavně žáky 1. ročníků – celkem 75 žáků.

Ostatní třídy (dohromady i s prváky 266 žák) jsme 3. rokem zapojili do "Adopce afrických dětí na dálku" – finančně podporujeme vzdělání keňských dětí. Zde došlo ke změně: na podzim 2017 byla ukončena adopce dívky Agnes Nyamoki Munga (navštěvuje střední školu a její rodina již je schopna z výdělku jejích bratrů zajistit financování studia na SŠ). Žáci zapojení do projektu „Dobrovolnictví a digitální kompetence“ na naší škole (v rámci projektu eTwinning kolegyně Mgr. Jandlové) vybrali hlasováním nové dítko k adopci a podpoře financování jeho vzdělávání – pětiletého chlapce Vincenta Juniora Ochienga.

Další součástí tématu Vzdělání a negramotnost bylo uspořádání 4. ročníku "Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe). Zde jsme opět oslovili všechny žáky školy (vyjma čtvrťáků, kteří již byli po maturitě mimo školu), avšak byli oproti minulému ročníku běhu pro Afriku méně úspěšní – celkem běželo 23 žáků a vybralo se 8.834 Kč na stavbu školy (bohužel o devět tisíc korun méně než loni – běželi jsme až na konci školního roku). Akce byla  pozitivně hodnocena jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů – ti se na přípravě a průběhu běhu aktivně podíleli, avšak pouze v počtu 2 kolegů a kolegyň.

2018/19

Dobrovolnická činnost a charita, Adopce na dálku 

Hlavní akcí, kterou jsem měl na starost v rámci dobrovolnictví a pomoci druhým, bylo uspořádat v dubnu 2019 v rámci návštěvy studentů partnerských zahraničních škol charitativní běh pro táborský Domácí hospic Jordán. Na akci se podíleli žáci 3 tříd a 2 pedagogové a měla tyto fáze:

  • v březnu 2019 seznámili žáci 3. ročníků (zapojeno celkem 15 žáků) s principy charitativního běhu, jak shánět sponzory a s fungováním a významem Domácího hospice Jordán. Cílem bylo oslovit žáky k aktivnímu shánění případných sponzorů na charitativní běh, pochopení aktivit hospice a dobrovolné zapojení se do běhu.
  • v dubnu 2019 žáci obcházeli třídy se sponzorskými listy, připomínali datum konání akce a také vyvěsili po škole plakáty (zapojeno 10 žáků)
  • 11. dubna 2019 – proběhl charitativní běh pro Hospic Jordána na atletickém oválu Stadionu Mír v Táboře za účasti žáků obchodní akademie i žáků partnerských škol – celkem běželo 120 žáků a po skončení akce se vybralo 46 tisíc korun na zakoupení nového automobilu pro cesty za pacienty hospice; celkem 14 žáků zajišťovalo organizaci běhu
  • po skončení akce se v druhé polovině akce vybíraly částky od sponzorů až do výše zmíněné výše – zapojeni 2 pedagogové

Dále jsme ve školním roce 2018/2019 pokračovali v "Adopci afrických dětí na dálku" – finančně podporujeme vzdělání keňských dětí, konkrétně od 1. poloviny roku 2018 zasíláme školné šestiletému chlapci Vincentu Junioru Ochiengovi.