MŠ Krakovany, okres Kolín

Koordinátor
Ing. Zuzana Kasalová
Vedení školy
Mgr. Jitka Holíková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát bude udělen v roce 2024.

Naše školka spolu se základní školou je postavena v malebné vesnici Krakovany, která je velmi spjatá s přírodou. Vesnici obklopují krásné lesy a louky a my si velmi vážíme toho, že zde můžeme vzdělávat ty nejmenší. Již u předškolních dětí se klade větší důraz na to, aby na globální témata byly upozorňovány a vyrostly tak z nich zodpovědní obyvatelé naší planety. Děti dříve pomáhaly na poli, v hospodářství, byly tak mnohem více spjati s přírodou a více si jí vážily. Dnes děti dostávají vše ,,pod nos“ a díky tomu neznají pravou hodnotu věcí, přírody.

Globální témata jsou zapracována do ŠVP a TVP tak i v projektovém vzděláváním. Konkrétně se jedná například o Ukliďme Česko, Den Země, vynášení Morany, pálení čarodejnic. Díky titulu Světová škola bychom mohli předávat informace o projektu globálního vzdělávání nejenom dětem, ale i rodičům a novým generacím.