Mensa gymnázium, o.p.s.

Koordinátor
Robert Weinrich
Vedení školy
Magda Kindlová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

Jsme jediné gymnázium v ČR (zřizovatel MENSA ČR), které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy je nejen rozvoj vědomostí, ale i celé osobnosti studenta.

Naší škole není lhostejný vývoj společnosti i celé planety. Víme, že problémy je třeba řešit v globálním měřítku, a tomu přizpůsobujeme také náš edukační program. Proto globální témata nezařazujeme jen do ŠVP, ale také nabízíme specializované volitelné semináře, tvoříme vlastní edukační materiály s globálnímí tématy, podílíme se na různých akcí (např Srdíčkové dny), nebo u studentů prohlubujeme schopnost vést interkulturní dialog. Projekt Světová škola nás velmi zaujal. Rádi bychom v této instituci nalezli partnera, s nímž bychom se mohli ještě efektivněji podílet na řešení globálních problémů v našem dalekém i blízkém okolí. V neposlední řadě je pro nás instituce Světová škola příležitostí rozšiřovat vlastní horizont poznání.

Školský rok 2017/2018

Stáří, obdarování a život 

Jedním z prvních cílů projektu bylo probudit z řad studentů větší zájem o seniory, solidaritu, mecenášství a dobrovolnictví v neziskových organizacích. Na úrovni místní komunity si studenti kladli cíl, aby místní více projevovali zájem o seniory a spolupracovali na společných projektech, které mohou seniorům pomoci se zapojit do života komunity. Během spolupráce s Domovem sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích se ukázalo, že vzniká velká komunikační a vztahová bariera mezi seniory a juniory. Padlo rozhodnutí vymyslet aktivity s cílem vyplnit volný čas seniorů, které se mohou také stát pro studenty dobrou příležitostí se se seniory sblížit. Společně prožili oslavu masopustu a také odpolední setkání, při kterém měli studenti za úkol připravit si několik aktivit, které by mohli použít během rozhovoru se seniory. Poté se studenti snažili všechny zážitky, postřehy a pocity vtělit do výtvarné, filmařské a scénické tvorby. Vyvrcholením byla vernisáž výstavy v Domově, kam byla pozvána veřejnost a kde studenti představili svá umělecká ztvárnění tématu a také předali dárky seniorům.