Mendelova střední škola, Nový Jičín

Vedení školy
PhDr. Renata Važanská
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2012.