Mateřská škola Volyně, okres Strakonice

Koordinátor
Lucie Jedličková
Vedení školy
Renata Nepodalová
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2023/2024

MŠ podporuje u dětí samostatnost, učí děti spolupracovat, snaží se o individuální přístup ke každému dítěti. Pořádá společné akce s rodiči, úzká spolupráce s rodinou je pro školu velmi důležitá. Využívá prvky Montessori pedagogiky, přistupuje k dětem jako k partnerům se vzájemným respektem a úctou.

V Mateřské škole Volyně se snaží děti vést k zodpovědnému a šetrnému přístupu k přírodě, zábavnou formou jim přináší spoustu informací o přírodě a světě kolem nás. Učí děti šetřit vodou, elektrickou energií nebo třídit odpad. Na školní zahradě má každá třída svůj záhonek, o který se stará a pěstuje si na něm různé plodiny. 

Proč se škola uchází o titul Světová škola? Lucie Jedličková: „Láká nás představa věnovat se nějakému globálnímu tématu hlouběji a ve větším časovém rozsahu a propojit naši práci s veřejným děním v naší obci.  Chtěli bychom změnit naše okolí k lepšímu a doufáme, že společnou prací s dětmi se nám podaří získat stejné nadšení i u dětí. Tím, že se na všem budou děti podílet, aktivně se účastnit, by v nich tato touha po lepším světě mohla výrazně zakořenit.“