Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619

Koordinátor
Nikol Babiszová
Vedení školy
Šárka Hofrichtrová
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2022/2023

Naše MŠ je výjimečná svým přístupem k vzdělávání a výchově dětí. Jako jedna z mála MŠ v okolí je zapojena v programu Začít spolu. Začít spolu není alternativa, ale  značka kvality ve vzdělávání. Individuální přístup ke každému z dětí, spolupráce rodiny, dítěte a učitele je u nás na prvním místě. V naší MŠ klademe důraz na samostatnost, vzájemnou spolupráci, aktivitu dítěte, individuálnost, propojenost mnoha oblastí, tvorbu kritického myšlení, formativního hodnocení apod. Výjimečnost potvrzují také školní kroužky (pro předškoláky Kubík, Hasiči, Angličtina, kroužek výtvarné vychovy). Chodíme ven za každého počasí, od brzkého věku vedeme děti jíst správně příborem, dbáme na samostatnost při oblékání s řešení situací, jednou týdně podáváme dětem lžičku medu "Medová prevence". Pořádáme Školku v přírodě, kdy jsou děti na několik dní odloučení od rodičů. V létě mají děti k dispozici koupání v bazénu a často je náš školní program obohacen o divadla, které hrají buď herci nebo samotní učitelé. Máme dennodenně otevřené dveře rodičům a dětem. Každý z pedagogů dokáže pomoct v oblasti poradenství,výchovy a vzdělávání jejich dětí. Vedení MŠ velmi rádo předává své znalosti dovednosti i zkušenosti nejen rodičům,začínajícím učitelkám, ale sobě vzájemně.

Naše MŠ je funkční tým, ve kterém hraje hlavní role vzájemný respekt, úcta a láska.

Vzdělávací oblasti jsou propojené a v každém tématu, které je teď bude nebo bylo. U všeho můžeme vidět přirozenou návaznost.Vedeme děti k přemýšlení nad světem jako takovým a přizpůsobujeme vždy problematiku tématu k věku dětí. Už od brzkého věku zařazujeme do vzdělávání a výchovy děti kritické myšlení a rozvíjíme přirozenou zvědavost.

Chceme podpořit i ostatní MŠ, kde globální rozvojové vzdělání ještě neprobíhá a nebo probíhá jen částečně, protože je čas připravit tuto generaci na mnohem víc. A kdy se mají o hlubších významech souvislostí dozvědět aby vyrůstala "kvalitní" generace? UŽ TEĎ!