Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Koordinátor
Gabriela Švédová
Vedení školy
Jiří Farný
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2022/2023

Naše Gymnázium je výjimečné hlavně individuálním přístupem ke svým studentům.
Jsme malá škola, a proto jsme schopni reflektovat potřeby jednotlivých studentů,
nabízet jim pomocnou ruku v rámci studia i ve volnočasových aktivitách.

S globálními tématy se studenti setkávají ve výuce v každém ročníku napříč
předměty. Důležitou roli hraje výuka společenských věd, cizích jazyků, zeměpisu a
biologie, kde se jednotlivými tématy s globální problematikou zabýváme do hloubky.
Samozřejmostí je nenásilná integrace těchto témat i do dalších předmětů, hlavně
v rámci projektové výuky.

Naše škola se dlouhodobě zabývá globálními tématy a propojováním výuky s běžným
životem v rámci nejrůznějších projektů. Můžeme zmínit například zapojení se do
nejrůznějších charitativních sbírek, ekologických projektů jako je například Ukliďme
svět nebo Ukliďme Česko, do sběru papíru, třídění odpadu, odpovědné spotřeby.
Doufáme, že v rámci Světové školy získáme další podněty a nápady pro výuku,
přiučíme se novým metodickým postupům a užijeme si mnoho zábavy. V neposlední
řadě také vnímáme Světovou školu jako nástroj, jak studentům ukázat, že i oni a
jejich aktivita mohou ovlivnit dění ve světě kolem nich.