Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Koordinátor
Mgr. Gabriela Švédová
Vedení školy
Mgr. Jiří Farný
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2023.

Naše Gymnázium je výjimečné hlavně individuálním přístupem ke svým studentům. Jsme malá škola, a proto jsme schopni reflektovat potřeby jednotlivých studentů, nabízet jim pomocnou ruku v rámci studia i ve volnočasových aktivitách.

S globálními tématy se studenti setkávají ve výuce v každém ročníku napříč předměty. Důležitou roli hraje výuka společenských věd, cizích jazyků, zeměpisu a biologie, kde se jednotlivými tématy s globální problematikou zabýváme do hloubky. Samozřejmostí je nenásilná integrace těchto témat i do dalších předmětů, hlavně v rámci projektové výuky.

Naše škola se dlouhodobě zabývá globálními tématy a propojováním výuky s běžným životem v rámci nejrůznějších projektů. Můžeme zmínit například zapojení se do nejrůznějších charitativních sbírek, ekologických projektů jako je například Ukliďme svět nebo Ukliďme Česko, do sběru papíru, třídění odpadu, odpovědné spotřeby.
Doufáme, že v rámci Světové školy získáme další podněty a nápady pro výuku, přiučíme se novým metodickým postupům a užijeme si mnoho zábavy. V neposlední řadě také vnímáme Světovou školu jako nástroj, jak studentům ukázat, že i oni a
jejich aktivita mohou ovlivnit dění ve světě kolem nich.

Školní rok 2022/2023

Během školního roku se žáci věnovali tématu výživy ve světě a u nás, a proto se rozhodli uspořádat Běh pro zdraví sebe i ostatních. Součástí běhu byla stanoviště s úkoly, kde běžci a běžkyně zjišťovali informace o vlivu výživy na zdraví lidí ve světě. Běhu se účastnili nejen žáci z lipnického gymnázia, ale i žáci dalších tří škol z Lipníka nad Bečvou. Přišli i jednotlivci, kteří se o akci dozvěděli v místní knihovně či informačním centru. Celkově vyběhlo pro dobrou věc necelých 300 závodníků, kteří udělali něco pro své zdraví, zároveň se mohli zamyslet nad problematikou výživy ve světě a v neposlední řadě podpořili malého Davídka, který se narodil s vážnou genetickou vadou jménem Achondroplazie.