Gymnázium Kadaň

Koordinátor
Dita Kuchtaninová
Vedení školy
Tomáš Oršulák
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Gymnázium Kadaň se pyšní dlouholetou tradicí kvalitní a klíčové vzdělávací instituce v regionu. Úzce spolupracuje s jedinou veřejnou vysokou školou v Ústeckém kraji a s dalšími školami mimo region např. Univerzita Karlova v Praze. Je členem sítě nadaných MŠMT ČR, regionálním centrem DofE, zkouškovým centrem Cambridge English a konzultačním střediskem FSE UJEP v Ústí nad Labem. Škola má vlastní nakladatelství a vinici.

Škola se intenzivně a komplexně věnuje práci s nadanými žáky.  Nadané žáky vyhledává prostřednictvím spolupráce s PPP a činností pedagogů v rámci školy. Škola nemá konkrétní zaměření, věnuje se všem oborům přírodovědným technickým i humanitním. Škola je po rekonstrukci nejlépe vybavenou školou v regionu z pohledu pomůcek pro přírodní vědy. Naši žáci pravidelně obsazují přední místa soutěží a olympiád. V hodnocení excelence středních škol obsazujeme v posledních letech pravidelně přední místa v kraji. V roce 2003 se na naší škole konalo celostátní kolo SOČ.

Přes 15 let systematicky zaměřujeme na témata blízká ekologii, udržitelnému životu a spolupráci se zahraničím (v minulosti Norsko, v současnosti SRN, Nizozemí).

Globálním a rozvojovým tématům se pravidelně věnujeme v hodinách občanské výchovy, zeměpisu i jiných předmětech. Skrze články v médiích a projekty se snažíme tuto problematiku přiblížit i veřejnosti. Naše gymnázium získalo již potřetí mezinárodní titul Eco-Schools. Již řadu let spolupracujeme v programu Globe a řešíme projekty Comenius. Na škole realizujeme řadu aktivit na podporu lidských práv, mezilidských vztahů, občasné angažovanosti, demokracie a pomoci druhým. Z těch nejdůležitějších je možné zmínit „Příběhy bezpráví“, Studentské volby, spolupráce s neziskovými organizacemi nebo DofE.

Naše škola se GRV intenzivně věnuje několik let a konkrétní témata jsou zařazována i v rámci našeho ŠVP. Důraz dáváme na projekty s ekologickou tematikou a dopadem na udržitelný vývoj, v menší míře se také věnujeme lidsko-právním tématům ve vztahu k naší minulosti. V rámci projektu „Světová škola" získáváme nové zkušenosti a nové kompetence pro vzdělávání v tématech GRV. Titul Světová škola je pro nás potvrzením a uznáním naší práce.

2012/2013:

Mini GLOBE Games

Studenti připravili terénní soutěž pro žáky základních škol v okrese Chomutov, která se zaměřila na témata GRV a rozšiřovali povědomí žáků o globálních otázkách.

2013/2014:

Mini GLOBE Games 

Cílem letošní akce bylo:

  1. naučit studenty samostatně připravit akci velkého rozsahu ve všech aspektech (organizace, finanční zajištění, spolupráce s partnery, propagace);
  2. navázat spolupráci se základními školami našeho okresu, snažit se získat oblibu této soutěže u žáků i pedagogů těchto škol, aby měli chuť zúčastnit se soutěže i v příštích letech, čímž bychom dosáhli většího zájmu žáků o problematiku GRV;
  3. motivovat žáky (soutěžící i realizátory soutěže) k zájmu o životní prostředí a další témata GRV; připravit úkoly interaktivní a kreativní (v terénu, praktické úkoly, řešení problémů);
  4. více rozšířit povědomí o naší akci.

2014/2015:

Mini GLOBE Games

Místní akce pro základní školy a nižší ročníky gymnázií proběhla úspěšně za účasti 30 soutěžících týmů z chomutovského okresu. Žáci, zapojení do projektu, plnili ve spolupráci s pedagogy roli organizátorů a často také tvůrců soutěžních úkolů. V průběhu akce zadávali instrukce soutěžním týmům, kontrolovali výsledky a následně je vyhodnocovali. Přípravný tým měl na starosti také propagační a logistické zajištění akce. Celkem se do koordinace akce zapojilo cca 18 žáků a 3 učitelé. Obsah soutěžních úkolů se soustředil především na témata spojená s přírodou a životním prostředím. Dalšími tématy byly např. témata spojená s globálním rozvojovým vzděláváním či znalostmi regionu.

2015/2016:

Mini GLOBE Games 

cílem letošní místní akce bylo:

a) Naučit studenty samostatně připravit akci velkého rozsahu ve všech aspektech (organizace, finanční zajištění, spolupráce s partnery, propagace).

Zlepšit informovanost studentů a žáků o globálních problémech.

Využít zkušenosti z dlouholeté práce školy na ekologických projektech (GLOBE, Ekoškola, Na vlastních nohou, Živá voda pro obec …).

b) Navázat spolupráci se základními školami našeho kraje, snažit se získat oblibu této soutěže u žáků i pedagogů těchto škol, aby měli chuť zúčastnit se soutěže i v příštích letech, čímž bychom dosáhli většího zájmu žáků o problematiku GRV. Důležité je i podporovat zájem žáků základních škol o studium na našem gymnáziu, a tím jim umožnit realizaci v environmentálních a dalších projektech, které na naší škole probíhají.

c) Motivovat žáky (soutěžící i realizátory soutěže) k zájmu o životní prostředí a další témata GRV; připravit úkoly interaktivní a kreativní (v terénu, praktické úkoly, řešení problémů).

2016/2017

Mini GLOBE Games 

cílem letošní akce bylo:

naučit studenty samostatně připravit akci – soutěž velkého rozsahu ve všech aspektech (organizace, finanční zajištění, spolupráce s partnery, propagace). – – zlepšit informovanost studentů a žáků o globálních problémech

– využít zkušenosti z dlouholeté práce školy na ekologických projektech (GLOBE, Ekoškola, Na vlastních nohou, Živá voda pro obec …).

– navázat spolupráci se základními školami našeho kraje, snažit se získat oblibu této soutěže u žáků i pedagogů těchto škol, aby měli chuť zúčastnit se soutěže i v příštích letech, čímž bychom dosáhli většího zájmu žáků o problematiku GRV. Důležité je i podporovat zájem žáků základních škol o studium na našem gymnáziu, a tím jim umožnit realizaci v environmentálních a dalších projektech, které na naší škole probíhají.

– motivovat žáky (soutěžící i realizátory soutěže) k zájmu o životní prostředí a další témata GRV; připravit soutěžní úkoly interaktivní a kreativní (v terénu, praktické úkoly, řešení problémů).

2017/2018

Mini GLOBE Games

Hlavním cílem projektu je zapojit žáky druhého stupně zajímavou a zábavnou formou do aktivit, které se týkají životního prostředí a témat běžného života. Letos se soutěže zúčastnilo 15 škol Ústeckého kraje, a to jak základních, tak víceletá gymnázia. Dá se říci, že některé školy již pevně zařadily naši akci do plánu svých aktivit a přijíždějí či přicházejí k nám pravidelně každý rok. To je pro nás organizátory známka toho, že se soutěž žákům líbí a že práci děláme dobře.

Třicet tříčlenných soutěžních týmů, které jsou rozděleny na dvě kategorie – mladší a starší, prošlo v Rooseveltových sadech deseti stanovišti. Týmy pracovaly na úkolech s tradiční tématikou jako angličtina, pohyb, meteorologie, voda, živočichové, ale úkoly jsou vždy jiné. Druhou část se snažíme každý rok obměnit a připravit jiné zajímavé náměty. V letošním ročníku to byly úkoly týkající se smyslové paměti, pylů, biodiverzity, geologie a vědeckých objevů.

I letos jsme měli štěstí na počasí. Po bouřlivé noci a ranního deště se počasí na několik hodin umoudřilo, a přestože se na obloze honily černé mraky, přišla pouze krátká přeháňka. Později odpoledne, kdy se všichni účastníci rozjeli domů, začal několikahodinový déšť.

 

2018/19

Mini GLOBE Games

Cílem akce bylo:

a) Naučit studenty samostatně připravit akci – soutěž velkého rozsahu ve všech aspektech (organizace, finanční zajištění, spolupráce s partnery, propagace).

Zlepšit informovanost studentů a žáků o globálních problémech.

Využít zkušenosti z dlouholeté práce školy na ekologických projektech (GLOBE, Ekoškola, Na vlastních nohou, Živá voda pro obec …).

b) Navázat spolupráci se základními školami našeho kraje, snažit se získat oblibu této soutěže u žáků i pedagogů těchto škol, aby měli chuť zúčastnit se soutěže i v příštích letech, čímž bychom dosáhli většího zájmu žáků o problematiku GRV. Důležité je i podporovat zájem žáků základních škol o studium na našem gymnáziu, a tím jim umožnit realizaci v environmentálních a dalších projektech, které na naší škole probíhají.

c) Motivovat žáky (soutěžící i realizátory soutěže) k zájmu o životní prostředí a další témata GRV; připravit soutěžní úkoly interaktivní a kreativní (v terénu, praktické úkoly, řešení problémů).

Akci jsme připravovali na seminářích třetích a sedmých ročníků. Přidali se i někteří další studenti, jako dobrovolníci. Většinu úkolů vymýšleli studenti, s některými jim pomáhaly učitelky. Určité povinnosti museli splnit za domácí úkol. Úkoly byly rozděleny.  Každý plnil svoji roli. Myslíme si, že se nám podařilo cíle soutěže naplit.

Letos navíc ve dnech 30. 5. – 2. 6. 2019 hostila naše škola účastníky celostátního setkání zástupců škol, které pracují v GLOBE programu. O organizaci se dělila se vzdělávacím centrem TEREZA.

Přijelo 240 žáků a učitelů z 34 škol včetně zahraničních (Slovensko, Estonsko, Itálie), pomáhalo 26 pracovníků TEREZY a jejich dobrovolníků, z Gymnázia Kadaň se zapojilo kromě ředitele a koordinátorky Globe Games na škole 17 učitelů, 25 žáků a i 2 bývalé žákyně. Měli jsme také své družstvo a 1 novinářku.