Gymnázium Jevíčko

Koordinátor
Lenka Hrbáčková
Vedení školy
Jiří Janeček
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Gymnázium Jevíčko je škola s dlouholetou tradicí, která se ovšem zároveň nebrání otevírat novým trendům – svým žákům nabízí kromě kvalitní výuky i množství nejrůznějších aktivit, které jim pomohou lépe se uplatnit v praktickém životě. Žáci škole oplácejí svojí aktivitou a schopností nadchnout se pro věc, kterou dokážou dotáhnout do konce. Rodinná atmosféra, která ve škole panuje, tak dává okolí najevo, že Gymnázium Jevíčko je škola, kde má smysl studovat.

Globální témata jsou zařazena nejen do výuky geografie, biologie, základů společenských věd, společenskovědního i filozofického semináře, ale také jazyků, dějepisu či výtvarné nebo tělesné výchovy. K jejich dalšímu rozvíjení významnou měrou napomáhají projektové dny, které škola pravidelně realizuje (např. Jazykový den, Školní dílny). Také zapojení do nejrůznějších projektů (např. „Recyklohraní“) přináší žákům rozšíření okruhu jejich vědomostí.

Naše gymnázium se rozhodlo věnovat projektu Světová škola, protože chce touto cestou dát žákům možnost podílet se na změně a řešení problémů, které trápí nejen je, ale i mnoho dalších lidí po celém světě. Projekt Světová škola je v našich očích možností, jak žákům ukázat, že i malý krok kupředu znamená posun. Získání titulu znamená pro školu oficiální potvrzení jejích dosavadních aktivit. Světová škola má u nás vlastní web http://www.projektsvetovaskola.cz 

2014/2015:

Den pro zdraví

Cílem akce bylo nastartovat změnu smýšlení žáků 8. ročníku základních škol v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, konkrétně ve sféře zdravého a etického sportování.

Dílčím cílem bylo vytvoření klipu zaměřeného na zdraví a zdravý životní styl , http://www.projektsvetovaskola.cz/foto-video-galerie, který byl představen žákům okolních základních škol a který zároveň sloužil jako pozvánka na místní akci. Zde si účastníci mohli zasportovat a zároveň se formou nejrůznějších úkolů seznámit se závažnou problematikou dětské práce.

2015/2016

Den pro zdraví

Cílem akce bylo upozornit žáky 8. ročníku základní školy na problematiku složení (konkrétně zdraví neškodné a zdraví škodlivé přídatné látky – éčka) a původu potravin (konkrétně fair trade) a zvýšit jejich informovanost v tomto ohledu. K naplnění cílů měla přispět místní akce, kterou realizační tým gymnázia uspořádal zejména díky  městu Jevíčko (poskytlo finanční grant na nákup potravin) a na kterou přizval žáky místní základní školy.

Součástí akce bylo zjišťování stravovacích návyků, ochutnávka potravin a následné představení jejich složení či příprava zdravé svačinky. Klíčovou aktivitou bylo plnění nejrůznějších úkolů na předem připravených stanovištích – za splnění dané disciplíny účastníci obdrželi indicii k vyplnění pracovního listu a tím i nové informace o dané problematice.

2016/17

Vzhůru za zdravím

Tématem akce se stala problematika (ne)vyváženého příjmu potravy člověka – otázka nedostatku potravin a na druhou stranu otázka jejich zbytečného plýtvání. Program byl připraven opět pro žáky 8. ročníku ZŠ.

Akce proběhla 20. 4. 2017 a hned v úvodu byli žáci rozděleni do 3 skupin a během 45 minut se prostřídali na 3 stanovištích. Na prvním z nich měli za úkol pantomimicky ztvárnit pojmy jako hlad, jídlo, mentální anorexie, přejídání, voda či dehydratace. Na druhém ochutnávali připravená jídla a porovnávali, že i zdravá alternativa oblíbených pokrmů může být velice chutná. Na třetím stanovišti na ně čekaly potraviny seskupené tak, aby odpovídaly dennímu příjmu osoby, která se přejídá, osoby, která jí zdravě, a osoby, která trpí mentální anorexií. Po přestávce čekal účastníky nelehký úkol – během 80 minut měli plnit úkoly, za které dostávali peníze. Cílem bylo dokázat, že není jednoduché peníze vydělat – žáci si tak například lámali hlavu nad hlavolamy, lovili jablka z vody ústy, otáčeli deku bez pomoci rukou, sepisovali básničky, poznávali země podle jejich typických pokrmů, skládali puzzle, běhali za čísly, šifrovali kódy rozmístěné po budově gymnázia a mnoho dalšího. Po uplynutí stanoveného limitu se s organizátory sešli opět v aule, kde mohli získané peníze využít v aukci potravin. Z nich pak měli za úkol připravit dobře vypadající a lahodně chutnající pokrm, který ohodnotila přísná porota – učitelé ZŠ i gymnázia. Mnozí tak dospěli ke zjištění, že vybírat potraviny pouze podle vzhledu není vždy účelné a že je třeba nakupovat s rozmyslem. V samotném závěru došlo k vyhodnocení dne pomocí dotazníků, předání pamětních listů s malou pochoutkou a rozloučení.

2017/18

Ony&Oni

Cílem akce bylo upozornit žáky 8. ročníku základní školy na všechny aspekty vztahu mezi muži a ženami a zvýšit jejich informovanost v tomto ohledu.

K naplnění cílů měla přispět místní akce, kterou realizační tým uspořádal za finanční podpory města Jevíčko a na kterou přizval 35 žáků místní základní školy. Akce nazvaná Ony&Oni proběhla 31. května 2018 v dopoledních hodinách. Realizační tým studentů a učitelů gymnázia připravil pro každou třídu cca dvouhodinový program, který začínal vědomostním kvízem. Ten se skládal z 35 otázek rozdělených do 7 okruhů (Historie vztahu, Láska, Manželství, Nevěra, Domácí násilí, Společenský život, Sociální nerovnost), každá otázka měla podle náročnosti jinou hodnotu. 

Po kvízu jsme se rozdělili do dvou skupin – chlapecká a dívčí. Každá skupina vždy vyslala jednoho svého zástupce, který se s protivníkem z druhé skupiny utkal v činnosti typické pro jedno či druhé pohlaví. Své síly si děvčata a chlapci změřili v přebalování miminka, ve vázání kravaty, v přišívání knoflíku, v zatloukání hřebíku, v pletení copu a v parkování auta. Aby se projevil i kolektivní duch, následovaly 2 skupinové aktivity – předávání PET lahve bez použití rukou a rozplétání tzv. gordického uzlu. Cílem tohoto klání bylo poukázat na skutečnost, že záleží na šikovnosti a zručnosti toho kterého člověka, nikoli na příslušnosti k pohlaví.

V závěru akce měli žáci možnost samostatně se zamyslet nad otázkami, které se týkaly biologické a povahové rozdílnosti žen a mužů. 

2018/19

Ekoden

Cílem akce bylo uklidit přírodu v blízkém okolí Jevíčka a ukázat tak veřejnosti, že mladým lidem není dění kolem lhostejné a že začít něco dělat může kdykoli opravdu každý. 

K naplnění cílů měla přispět místní akce, kterou realizační tým uspořádal za technické i finanční podpory města Jevíčka.

Akce nazvaná Ekoden proběhla 12. dubna 2019 v dopoledních hodinách. Realizační tým studentů a učitelů se v 8 hodin ráno sešel před budovou gymnázia, kde došlo k rozdělení do 4 pracovních skupin. Každá pracovní skupina tvořená 2 či 3 třídami a jejich pedagogickým dozorem vyrazila jiným směrem, paprskovitě od Jevíčka.

Během dopoledne se studentům a učitelům podařilo nasbírat několik desítek 120litrových pytlů odpadků, které ležely pohozené u krajnic či v blízkých lesích. Všechny až po okraj naplněné pytle a také odhozené staré pneumatiky poté svezla auta technických služeb města a postarala se o jejich likvidaci.