Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, p.o.

Koordinátor
Jan Hlávka
Vedení školy
Alena Hlávková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2025.

Naše škola je jediným gymnáziem ve Frýdlantském výběžku, na regionální úrovni je proto významnou vzdělávací institucí. Jde o malou školu, jíž charakterizují užší vazby mezi žáky či pedagogy, než bývá zvykem ve velkých školách podobného typu. Podstatnou složkou vzdělávacího a výchovného procesu, probíhajícího na naší škole, je prohlubování vztahu k místu, kde žijeme.

S globálními a rozvojovými tématy pracujeme zejména v hodinách občanské výchovy a základů společenských věd. Účastníme se mnohých přednášek či projektů týkajících se globálních a rozvojových témat, popř. je sami iniciujeme a organizujeme (Commenius, beseda s humanitárními pracovníky, filmový klub Jednoho světa…).

Naše škole je sice malá vzrůstem, ale velká srdcem. Svět kolem nás nám není lhostejný a upřednostňujeme aktivní přístup našich žáků k svému okolí. Jsme přesvědčeni, že pro zlepšení světa není třeba jen velkých politických rozhodnutí, ale zejména drobných kroků kultivujících veřejný prostor.

Gymnázium Frýdlant se ve školním roce 2021/2022 přihlásilo do Ceny inspirace Světové školy a bylo touto cenou také slavnostně oceněno. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

2017/2018

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp

Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí s handicapem do společnosti. Během celého projektu studenti uspořádali několik workshopů na gymnáziu a na základních školách na Frýdlantsku, kterých se vždy zúčastnili handicapovaní hosté, a společně se snažili zábavnou formou propojit tyto dva světy. Aby se osvěta týkala nejen žáků, ale i širší veřejnosti, uspořádali závěrečnou akci pro veřejnost – dopoledne charitativní běh a odpoledne setkání s handicapovanými. Běhu v délce 1 km se zúčastnilo 163 běžců, mezi nimi i vozíčkáři a spousta dětí. Odpoledne dostali návštěvníci možnost vyzkoušet si pomůcky pro handicapované a něco si vyrobit v terapeutických dílnách.

2018/19

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp!

Letos jsme si stanovili více cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout. Prvním z nich bylo uspořádání výstavy fotografií Světové školy Gymnázia Frýdlant ve vestibulu radnice ve Frýdlantu. Tento cíl jsme splnili, a tak si mohla široká veřejnost po dobu měsíce listopadu prohlédnout obrázky z našich různých akcí a zjistit, jak jsme minulý rok získali certifikát Světové školy.

Druhým a náročnějším cílem bylo prosadit se s workshopy či přednáškami v Liberci. Tento cíl se nám navzdory neúspěchu v prvním pololetí podařilo splnit a my uspořádali workshopy pro dvě liberecké základní školy. 31. 1. se konal workshop pro žáky osmých a devátých tříd na ZŠ Doctrina a 27. 2. pro žáky osmých tříd na ZŠ Oblačná. Mimo to jsme také zorganizovali workshop na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu. 31. 5. se nám ve spolupráci se Sdružením TULIPAN podařilo uskutečnit besedu na téma „Jak jsem si léčil duši.“ Tato beseda byla uspořádána pro veřejnost a návštěvníci si mohli poslechnout životní příběhy peer konzultantů, kteří se léčili s depresí a bipolární poruchou. Se Sdružením TULIPAN jsme navázali kontakt a spolupráci, která bude pokračovat i v příštím roce.

Naším největším a zároveň nejnáročnějším cílem bylo uspořádat druhý ročník charitativní akce Boříme bariéry aneb spolu to jde líp, v průběhu které probíhal charitativní běh a výtvarné dílny Domova Raspenavy a Jedličkova ústavu. Chtěli jsme navýšit počet účastníků běhu ze 163 alespoň na 200 a vybrat alespoň 16 000 Kč, které bychom opět věnovali Domovu Raspenava a Jedličkovu ústavu v Liberci. Mimo jiné přispěla účasti i pozvánka v Českém rozhlasu Sever. Běhu, který se uskutečnil 8. 5., se letos zúčastnilo 203 běžců a vybralo se přibližně 20 000 Kč. Během celého dopoledne akce probíhaly v parku dílny s handicapovanými, Andrea Klozová představovala pomůcky pro nevidomé a kdo chtěl, mohl se projet na handbiku.

Po akci jsme od našich partnerů zjistili, zda byla naše akce úspěšná. A byla! Například Andrea Klozová nám napsala, že díky běhu a pořádání workshopů se k ní hlásí a zdraví ji více lidí. Dodala, že na běhu byl veliký zájem o informace, jak se vlastně postiženým žije. Jsme rádi, že jsme mohli i letos úspěšně zbořit bariéry.

2019/20

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp!

Cílem letošní závěrečné charitativní akce v posunutém termínu 28. 9. 2020 bylo upoutat co největší počet lidí, kteří by se přišli zúčastnit a podpořit tak naše partnery, seznámit se s jejich prací a také navázat osobní kontakt s lidmi s hendikepem. I přes situaci, která letošní rok od jara provází, se běhu, což je hlavní částí akce, zúčastnilo 196 běžců, mezi kterými byla i několikanásobná mistryně světa Helena Karásková Erbenová. V parku byly během celé akce k dispozici dílničky našich partnerů nebo také občerstvení. Pro naše partnery Domov Raspenava a Jedličkův ústav v Liberci se podařilo vybrat neuvěřitelných 22.487 Kč.

Našimi partnery byli, stejně jako v předchozích letech, Domov Raspenava, Jedličkův ústav v Liberci, nevidomá absolventka našeho gymnázia Andrea Klozová zastupující nadaci Mathilda a Sdružení Tulipan. Společně jsme se snažili odbourat další část bariér mezi majoritní společností a lidmi s handicapem. I přes to, že byl tento rok komplikovaný, se nám podařilo uskutečnit pár workshopů pro studenty našeho gymnázia, abychom i nově příchozím ukázali a představili, jak se chovat, když přijdou do styku s člověkem s postižením. Bohužel víc jsme toho nestihli, jelikož v březnu nastala karanténa a byla zpřísněna opatření.

Video z akce je https://www.svetovaskola.cz/video/6- 

Zprávy a reportáže z běhu: https://www.clovekvtisni.cz/svetove-skoly-dokoncuji-akce-a-projekty-ktere-jim-na-jare-prekazil-koronavirus-podivejte-se-7100gp?fbclid=IwAR3u_9fO1C_kiOn9xvOkLKrniXoWqLq0LTQ2FRv1T2lEfkplC-SC3puVSck

Briefing paper pro média

2020/2021

2021/2022

Gymnázium Frýdlant se ve školním roce 2021/2022 přihlásilo do Ceny inspirace Světové školy a bylo touto cenou také slavnostně oceněno. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

2022/2023