Gymnázium Děčín

Koordinátor
Mgr. Martin Nosek
Vedení školy
Mgr. Lenka Holubcová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

Gymnázium Děčín je škola, jejíž historie sahá do 2. poloviny 19. století a již přes 100 let připravuje studenty a studentky na vysokoškolské studium. Škola sídlí v zrekonstruované budově z roku 1866, která byla na přelomu 20. a 21. přestavěna na moderní školu s kvalitním technickým i sportovním zázemím. Naši studenti a studentky již od 1. ročníků participují na mezinárodních projektech a od třetího ročníku si tvoří vlastní rozvrh dle svých zájmů a specializace. Globální témata jsou součástí ŠVP v předmětech Zeměpis, Biologie, Základy společenských věd a dalších. Mnoho studentů se zabývá globálními tématy v rámci své Středoškolské odborné činnosti. Od roku 2020 společně s prvními ročníky pracujeme na dlouhodobém projektu, který se věnuje třetímu cíli udržitelného rozvoje dle OSN Zdraví a kvalitní život s cílem zkultivovat prostředí v okolí školy ve spolupráci s místní komunitou a městem Děčín. S globálními tématy pracujeme dlouhodobě. Naše aktivity chceme nyní více sjednotit a zkoordinovat a projekt Světová škola nám k tomuto účelu připadá jako nejvhodnější. Patřičnou váhu našim aktivitám dodává i skutečnost, že Světovou školu koordinují mj. respektované a veřejnosti známé organizace ČvT a ADRA.

Školní rok 2022/2023

Otočíme Komenského – 2. ročník happeningu k revitalizaci Komenského náměstí v Děčíně

V letošním školním roce jsme rozšiřovali povědomí o projektu zejména prostřednictvím kulturně společenských aktivit, které se na náměstí konaly (Happening Otočíme Komenského, předvánoční sborové zpívání, dětský den). Cílem bylo dále rozvíjet povědomí o tomto prostoru a ukázat, že náměstí je vhodné pro realizaci takových akcí. Dále jsme se v rámci projektu Europe Goes Local (EGL) Domu zahraniční spolupráce účastnili různých aktivit v Praze, projekt jsme představili ve Stockholmu na summitu EGL a v červnu 2023 jsme ho představili teamům v Bratislavě na Slovensku. EGL happening také financovalo částkou 20.000,- Kč. Dále jsme vyhráli participační rozpočet města Děčín s částkou 15.000 Kč, za kterou jsme pořídili nový nábytek na náměstí, který si částečně vyráběli sami studenti podle svých představ. Docílili jsme prořezání přerostlé zeleně na náměstí a také pravidelné sekání travnatých částí, opravu veřejného pítka a v neposlední řadě také přemístění kontejnerů na tříděný odpad na vhodnější místo. Ve spolupráci s ČVUT Děčín fakultou připravujeme 3D model budoucí podoby náměstí, který bude převeden do virtuální reality a následně představen široké veřejnosti.

Školní rok 2021/2022

Otočíme Komenského – happening k revitalizaci Komenského náměstí v Děčíně

Během listopadu 2021 – února 2022 jsme uskutečnili cca. 15 setkání teamu. Prvotním cílem bylo zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvoje lokality, která se projektu týká (Komenského náměstí). Cílem byla akce/happening, který upozorní na nevyhovující stav Komenského náměstí z hlediska dopravy, významu okolních institucí, ekologie (asfaltové plochy), zeleně a vtáhne do diskuse o prostoru nejen městské instituce, odbornou veřejnost, ale také místní komunitu a studenty, kteří náměstí uprostřed tří škol pravidelně navštěvují. Cíle byly naplněny, jelikož přímo na akci se sešlo cca. 200 lidí (v jeden okamžik) a odhadem prostorem prošlo cca. 500 osob během 3 hodin. Velký ohlas měly i příspěvky o akci na sociálních sítích (Facebook – dosah příspěvků měsíc před a 3 dny po akci 7263 osob, Instagram – 315 přímých lajků), články o akci proběhly tiskem (Děčínský deník, městský zpravodaj, Studentské listy 3 škol)