Gymnázium Brno, Elgartova, p.o.

Koordinátor
Petr Hartmann
Vedení školy
Petra Šperková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

Velmi dobře si uvědomujeme, že škola není jen budova. Je to společenství lidí, kteří společnými silami přetváří sami sebe i své okolí. Vzájemně se respektujeme, vzděláváme se, učíme se a učíme jiné.

Globální témata jsou samozřejmě součástí našeho ŠVP. Stávají se tedy i integrální součástí  každodenního pedagogického působení na studenty. Učitelé i studenti se pak stávají členy jednotného týmu při přípravě komunitních projektů. Máme za sebou bohatou historii projektů zpracovávajících globální témata v lokálních podmínkách. Vlastně jsme vždy byli „světovou školou“, aniž bychom se pyšnili tímto oficiálním titulem. Jeho získání považujeme za zajímavou výzvu a podnět stimulující naši budoucí práci.

Školní rok 2018/2019

Migrace  mýty a realita

Cílem akce bylo zkusit se vžít do situace uprchlíka, rozšířit povědomí o uprchlické problematice a vyvrátit lži masových médií o uprchlících. Na konci dubna se ve škole uskutečnil projektový den s názvem „Migrace – mýty a realita“, který připravili studenti třetího ročníku. Program dne byl zacílen na studenty prvního ročníku a na skupinu žáků partnerské Základní školy  J. A. Komenského, náměstí Republiky. Účastníci absolvovali zajímavé zážitkové aktivity zaměřené na tematiku migrace, situace uprchlíků v současném světě a v ČR a rovněž se jim dostalo základního výcviku v sebeobraně proti mediální manipulaci. Projektový den se podařilo uskutečnit také díky pomoci partnerů – Organizace na pomoc uprchlíkům a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.