FZŠ Táborská

Koordinátor
Mgr. Robert Gronowski
Vedení školy
PhDr. Bc. František Prokop
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Snažíme se pružně čelit výzvám doby. Mezi hlavní výzvy naší školy patří: migrace a integrace uprchlíků z Ukrajiny, integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. V letošním roce zejména v souvislosti se společenskými změnami sledujeme ve výuce tyto cíle/vize: diferenciaci vzdělávání, badatelskou výuku. Snažíme se zaměřovat nejen na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ale také na nadané žáky. Změny a výzvy společnosti nás nutí řešit problémy komplexně, pružně a současně. 

Naší škole není lhostejný vývoj společnosti, potažmo planety, víme, že problémy je třeba řešit v globálním měřítku, a tomu přizpůsobujeme také náš edukační program. Sami se podílíme na různých projektech, ať už charitativního rázu, viz Dům pro seniory v Michli nebo  v rámci boje s menstruační chudobou sbírka pro azylový dům Naděje ve Vršovicích. Projekt Světová škola v nás probudil velký zájem a protože se sami snažíme přispívat k řešení některých globálních problémů, rádi bychom v této instituci našli partnera, s nímž bychom se mohli ještě intenzivněji podílet na problémech naší společnosti. V neposlední řadě je pro nás instituce Světová škola příležitostí rozšiřovat vlastní horizont poznání.  

Školní rok 2022/2023

Program pro seniory v Braníku, Bezpečné cesty do školy, Instalace lavičky na vyhlídce Kavčích hor

Naše škola se v průběhu roku věnovala třem různým projektům. Nejdříve jsme naplánovali seniorům z pečovatelského domu v Braníku společné dopoledne; propojení mladší generace se starší přineslo obohacení oběma skupinám. Týmu se dále podařilo na radnici prosadit dlouho neřešený problém s bezpečným přechodem pro chodce před školou čímž se škola připojila k celoevropskému trendu omezovat automobilovou dopravu ve městech. Poslední aktivitou byla konstrukce a instalace lavičky z recyklovatelného materiálu na vyhlídce Kavčích hor jejíž cílem byla úprava veřejného prostoru s ohledem na životní prostředí. Křest lavičky za přítomnosti zástupců školy, radnice, České televize, architektů a především aktérů akce, tedy žáků se uskutečnil 19. 5. 2023.