FZŠ Táborská

Koordinátor
Mgr. Robert Gronowski
Vedení školy
PhDr. Bc. František Prokop
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Snažíme se pružně čelit výzvám doby. Mezi hlavní výzvy naší školy patří: migrace a integrace uprchlíků z Ukrajiny, integrace žáků s odlišným mateřským jazykem.  V letošním roce zejména v souvislosti se společenskými změnami sledujeme ve výuce tyto cíle/vize: diferenciaci vzdělávání, badatelskou výuku (dějepis plus, předmět Evropan, Erasmus plus, mediální výchova, jazyková vybavenost a mezikulturní porozumění). Snažíme se zaměřovat nejen na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ale také na nadané žáky, kteří vyžadují potřebný intelektuální stimul v podobě rozšiřujícího učiva, aktivit nad rámec běžné výuky a posílení jejich mimořádných talentů v různých oblastech vědy. Změny a výzvy společnosti nás nutí řešit problémy komplexně, pružně a současně. Od připojení k projektu Světová škola zaštítěné organizací Člověk v tísni si tedy slibujeme ještě větší posílení občanských kompetencí a zájmu o globální problémy.

Naší škole není lhostejný vývoj společnosti, potažmo planety, víme, že problémy je třeba řešit v globálním měřítku, a tomu přizpůsobujeme také náš edukační program. Proto globální témata nezařazujeme jen do ŠVP, ale také nabízíme žákům speciální předměty, které přispívají k rozšíření povědomí o globálních problémech a uschopňují je takové problémy řešit, předmět Evropan, Mediální výchova a další. Sami se podílíme na různých projektech, ať už charitativního rázu, viz Dům pro seniory v Michli nebo  v rámci boje s menstruační chudobou sbírka pro azylový dům Naděje ve Vršovicích.  Žáci mají také možnost se zahraničními partnery v rámci Erasmu plus v cizích jazycích se věnovat bolavým tématům naší společné historie, viz Anna Franková a její deníky, díky takovým aktivitám seznamujeme žáky s rozličnými kulturami a prohlubujeme v nich schopnost interkulturního dialogu.

Projekt Světová škola v nás probudil velký zájem a protože se sami snažíme přispívat k řešení některých globálních problémů, rádi bychom v této instituci našli partnera, s nímž bychom se mohli ještě intenzivněji podílet na problémech naší společnosti. V neposlední řadě je pro nás instituce Světová škola příležitostí rozšiřovat vlastní horizont poznání.