Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky

Koordinátor
Eva Gunišová
Vedení školy
Bohumil Kettner
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2023.

Naše škola, postavena architektem Josefem Zlatníkem, bývala v době Rakouska-Uherska oceněna jako nejkrásnější školní stavba monarchie. Kromě krásné architektury je však také zajímavá tím, že vždy jedna třída v ročníku je třídou hudební a tak krásnými prostorami školy pravidelně zní i krásná hudba v podání našich žáků.

Globální témata jsou do výuky zařazována pravidelně v rámci některých předmětů. V posledních letech se klade větší důraz na to, aby na globální témata byly děti upozornění více a vyrostli tak z nich zodpovědní občané a obyvatelé naší planety.

Rádi bychom, aby si naše škola udržela laťku nastavenou našimi předky, kteří školu postavili. Projekt Světová škola nám umožní zapojit celou školu a nejen ji, ale také naši mateřskou a lesní školku do jednoho velkého společného díla. Vzhledem k tomu, že jsme také fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy bychom díky titulu Světová škola také bychom mohli předávat informace o projektu a o důležitosti a prospěšnosti globálního vzdělávání novým generacím učitelů, kteří k nám chodí na praxi.

2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se FZŠ věnovala ekologii. Žákyně a žáky šestých a sedmých tříd trápilo znečištěné okolí školy a městské části, ve které se škola nachází. Situaci dokumentovali fotografiemi, ukazovali to pěkné i ošklivé. Z fotech vznikla výstava umístěná na bannery na plot školy. V dalším kroku pak uklízeli, zvelebovali okolí výsadbou květin nebo uspořádali osvětovou akci o třídění odpadu pro nižší ročníky školy. Pro školu to byl v první rok v programu. Přinesl do výuky nová globální témata, navázání nových kontaktů. Děti zjistily, že GV není jen další z mnoha zkratek, ale něco, co je jim docela přirozené, totiž péče o jejich okolí i zájem o dění ve světě.