Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky

Koordinátor
Eva Gunišová
Vedení školy
Bohumil Kettner
Webové stránky
Certifikát
Škola usiluje o certifikát ve školním roce 2022/2023

Naše škola, postavena architektem Josefem Zlatníkem, bývala v době Rakouska-Uherska oceněna jako nejkrásnější školní stavba monarchie. Kromě krásné architektury je však také zajímavá tím, že vždy jedna třída v ročníku je třídou hudební a tak krásnými prostorami školy pravidelně zní i krásná hudba v podání našich žáků. 

Globální témata jsou do výuky zařazována pravidelně v rámci některých předmětů. V posledních letech se klade větší důraz na to, aby na globální témata byly děti upozornění více a vyrostli tak z nich zodpovědní občané a obyvatelé naší planety.

Rádi bychom, aby si naše škola udržela laťku nastavenou našimi předky, kteří školu postavili. Projekt Světová škola nám umožní zapojit celou školu a nejen ji, ale také naši mateřskou a lesní školku do jednoho velkého společného díla. Vzhledem k tomu, že jsme také fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy bychom díky titulu Světová škola také bychom mohli předávat informace o projektu a o důležitosti a prospěšnosti globálního vzdělávání novým generacím učitelů, kteří k nám chodí na praxi.