Evropská obchodní akademie Děčín

Koordinátor
Ing. Jitka Stýblová
Vedení školy
Mgr. Pavel Tomka
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Výjimečnost naší školy vnímáme zejména v rozsahu výuky cizích jazyků, kdy žáci mají povinně angličtinu, rozšířenou o některé předměty vyučované taktéž v angličtině, k čemuž si navíc volí jako druhý jazyk němčinu, ruštinu či francouzštinu.

Dále považujeme za jedinečnou výuku Projektového řízení, ve kterém jsou žáci vedeni k aktivnímu občanství, jelikož plánují, realizují a vyhodnocují vlastní drobnější i rozsáhlejší komunitní projekty.

Naši žáci zejména oceňují možnost výběru ze čtyř studijních zaměření – Evropský hospodářský asistent, Kreativita podnikání, Digitální marketing a komunikace, Sportovní marketing a management, tak, aby výuka co nejvíce vyhovovala preferencím a osobnostním profilům žáků, což významně přispívá k příjemnému klimatu školy.

Díky poměrně vysoké časové dotaci pro výuku cizích jazyků mají vyučující prostor pro zařazování globálních témat právě v rámci výuky jazyka.

Globální témata ale prostupují i do dalších předmětů, jako například Základů společenských věd (vyučovaných po celou dobu studia), Hospodářského zeměpisu (vyučovaného 1 – 2 roky v závislosti na zaměření) nebo Environmentální výchovy, v rámci které se žáci tradičně účastní akce s názvem Ukliďme Česko.

Myšlenka zapojit se do Světové školy přišla po účasti na Summitu světových škol, kdy nás nadšení, energie a zkušenosti ostatních účastníků přiměly k rozhodnutí, že se jedná o smysluplný projekt, do kterého se vyplatí vkládat naši energii, jelikož nepřinese užitek a zkušenosti jen nám, ale především i našim žákům.

Chceme jednak získat ocenění a ukázat žákům, že jsou schopni takovou velkou věc dokázat, a zároveň chceme poukázat na to, že i na střední odborné škole, jako je ta naše, je obrovský prostor pro zařazování globálních témat, čímž můžeme motivovat další odborné školy k zapojení se do Světové školy a šíření jejích myšlenek.