Evropská obchodní akademie Děčín

Koordinátor
Ing. Jitka Stýblová
Vedení školy
Mgr. Pavel Tomka
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola bude udělen v roce 2023.

Výjimečnost naší školy vnímáme zejména v rozsahu výuky cizích jazyků. Dále považujeme za jedinečnou výuku Projektového řízení, ve kterém jsou žáci vedeni k aktivnímu občanství, jelikož plánují, realizují a vyhodnocují vlastní drobnější i rozsáhlejší komunitní projekty. Naši žáci zejména oceňují možnost výběru ze čtyř studijních zaměření – Evropský hospodářský asistent, Kreativita podnikání, Digitální marketing a komunikace, Sportovní marketing a management, tak, aby výuka co nejvíce vyhovovala preferencím a osobnostním profilům žáků, což významně přispívá k příjemnému klimatu školy.

Globální témata zařazujeme  zejména v rámci výuky jazyka, ale prostupují i do dalších předmětů. Myšlenka zapojit se do Světové školy přišla po účasti na Summitu světových škol, kdy nás nadšení, energie a zkušenosti ostatních účastníků přiměly k rozhodnutí, že se jedná o smysluplný projekt, do kterého se vyplatí vkládat naši energii, jelikož nepřinese užitek a zkušenosti jen nám, ale především i našim žákům. Chceme jednak získat ocenění a ukázat žákům, že jsou schopni takovou velkou věc dokázat, a zároveň chceme poukázat na to, že i na střední odborné škole, jako je ta naše, je obrovský prostor pro zařazování globálních témat, čímž můžeme motivovat další odborné školy k zapojení se do Světové školy a šíření jejích myšlenek.

Školní rok 2022/2023

Vyběhni s Predatorem

Náš školní tým si vybral téma zdraví obyvatel a kvalitní život. Pomocí sportu a aktivního trávení času jsme se snažili podpořit nejen fyzické zdraví, ale také to duševní. Pro místní základní školy jsme zorganizovali dva workshopy, kde jsme seznámili žáky se situací ohledně duševního zdraví doma i ve světě a poukázali na důležitost sportu v životě člověka včetně jeho pozitivního vlivu na psychiku.  Pro žáky základních škol jsme poté 21. dubna uspořádali i místní akci: překážkový běh s názvem Vyběhni s Predatorem. Součástí běhu byla i instalace s informacemi o stavu duševního zdraví v různých zemích. Díky těmto aktivitám se nám podařilo navázat spolupráci s mnoho místními partnery a zlepšit vztahy s okolními základními školami.