Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno

Vedení školy
Mgr. Pavlína Vojtěchová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2009.