1. ZŠ Sedlčany

Koordinátor
Mgr. Iveta Reinischová
Vedení školy
Mgr. Libor Novotný
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2014. Prodloužen v roce 2018.

Naše škola je výjimečná na první pohled barvou fasády, je totiž modrá.  Je lidská, učitelé a žáci se snaží  být si navzájem  partnery.  Máme zde mnoho příležitostí podílet se na rozvoji školy a projektech.

Naše škola byla dlouhodobě zapojená projektu GRV La Ngonpo, skrze který učitelé s žáky otevřeli možnosti poznávání nejen odlehlých částí světa, ale i jich samotných. Dále se zapojujeme do akcí jako adopce na dálku, sbíráme papír, elektrosběr, byliny. Globální a rozvojová témata probíráme v rámci několika předmětů.

Chceme našim spolužákům i veřejnosti ukázat, že je důležité v dnešní době pracovat s tématy GRV.  Stačí jenom chtít a my chceme!

Iveta Reinischová: „Velmi mě oslovuje přesah tohoto projektu do reálného života, který by na školách měl být. Nabízí mi jako pedagogovi možnost vyzkoušet si jiné formy práce a spolupráce s kolegyní propojuje výuku a témata s jinými projekty a aktivitami ve škole.“

2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se 1. ZŠ Sedlčany zaměřila na různé dílčí aktivity související s ochranou životního prostředí a ekologickými tématy, jako je třídění odpadu a akce na podporu ekologických iniciativ. Žákyně a žáci se zapojili do různých událostí, včetně projektů Ukliďme Česko, Den Země a osvětových programů týkajících se ochrany oceánů a velryb nebo rorýsů. Na nově zrekonstruované školní zahradě se daří propojovat aktivity se sportem. Škola se v rámci programu Světová škola zaměřuje na srozumitelná témata s globálním dopadem. Do ekologických inciativ zapojuje rodiče a širší veřejnost. Navazuje na své osvědčené přístupy a úspěšné minulé akce. Podporuje ekologické vědomí mezi žáky.

2019/2020 a 2020/21 

Projekt Obr od Bodláčí hory

Tentokrát jsme se rozhodli vyzkoušet ve výuce metodu tzv. „Global storylines“, pomocí níž se z žáků naší 3., později 4.třídy stali obyvatelé fiktivní vesnice pod Bodláčí horou, v níž společně nejen žijí a tvoří ji, ale musí řešit i její problémy. Jejich schopnost spolupráce nejvíce prověří, když se v jejich okolí začnou objevovat obři. Jsou jiní než obyvatelé vesnice, jinak se chovají. Co mají vesničané dělat? Mají se jich bát nebo ne?  Jak dál poklidně žít pod Bodláčí horou?

Žáci v rolích i mimo ně hledají pro svou komunitu řešení. Pomocí dramatizace a bezpečného prostředí fiktivního příběhu tak zažívají a řeší situace a i problémy jak běžného soužití ve společnosti, tak i globálního rozměru.  Učí se tak přijímat odlišnosti společnosti a světa, rozvíjet schopnost vcítit se do druhého, respektovat a oceňovat rozmanitost a solidaritu. Život ve vsi jim dává možnost ovlivňovat svoje okolí a posiluje v nich kromě kritického myšlení hlavně vědomí vlastního vlivu na něj.

Př práci ve třídě s touto metodou se můžou objevit nejrůznější globální témata. Společný život  ve vesnici  a soužití s obry žákům přináší témata rozvojových cílů –  Méně nerovností, Udržitelná města a obce, Zdraví a kvalitní život, Rovnost mužů a žen, a další.

2018/2019

Plýtvání a výstava

Žáci se seznámí s pěstováním, dopravou, skladováním a cestou na stůl spotřebitele některých surovin (jahoda, banán, kakao). Uvědomí si možný dopad konkrétní plodiny na životní podmínky zainteresovaných lidí. Přemýšlí o možnostech zlepšení jejich životních podmínek. Žáci vyrobí hry z odpadového materiálu.

Žáci 1. stupně pracovali ve svých třídách na jednotlivých tématech. 1. ročníky – Příběh jahody, 2. ročníky – Kakao, 3. ročníky – Cesta banánu. 4. a 5. ročníky vyráběly různé hry. 4. ročníky vytvořily pexesa a kvarteta, chlapci z 5. ročníků kostky z odpadového materiálu, děvčata deskové hry. Žáci z 1. – 3. ročníků se seznámili prostřednictvím textů, pracovních listů a dalších materiálů se surovinami. Malovali, vyráběli, vyhledávali informace a zpracovávali zadané úkoly. Žáci ze 4. a 5. ročníků si vyhledávali informace a zpracovávali je do svých her.

Cíle se nám podařilo naplnit. Žáci se dozvěděli a uvědomili si, jak je komplikovaná cesta některých surovin na náš stůl. Je lepší používat lokální suroviny než suroviny z dalekých krajů a zamezit tak zbytečnému plýtvání.

2017/2018

Plýtvání potravinami

Den Země je každoročně pořádaná školní akce. Toho letos žáci prvního stupně využili a propojili projektový den s tématem plýtvání, které zvolili jako téma Světové školy. Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problematice plýtvání mezi žáky, nepřímo byli zapojeni i rodiče a obyvatelé města Sedlčany. Tato celodenní projektová akce se uskutečnila ve škole i z části mimo školu, kde se každá skupina žáků věnovala jedné specifické oblasti plýtvání. Během společného sdílení pak žáci prezentovali ostatním, co zjistili o plýtvání v dané oblasti. Cenné je, že do projektu se zapojili spolupracující organizace jako například místní knihovna, nebo zdravotnické centrum. Do projektu se pak v návaznosti na výsledky z prvního stupně zapojili i žáci druhého stupně, kteří se více zaměřili na přímé globální souvislosti plýtvání a udržitelné spotřeby.

2013/2014

Fair trade

Žáci 1. ZŠ Sedlčany se rozhodli rozšířit ve škole a následně pak i v celém městě povědomí o fair-tradu a fair-tradových výrobcích. Zjistili totiž, že ve městě se až na několik výrobků v Čajovně, nedají fair-tradové výrobky koupit. V rámci svých aktivt se proto rozhodli představit žákům celé školy, žákům dalších škol v Sedlčanech i sedlčanské veřejnosti podstatu fair-tradu a vysvětlit jeho hlavní výhody a přínosy. Začali školním obchůdkem, kde podpořili rozšíření sortimentu o několik fair-trade produktů. Na škole pak uspořádali několik osvětových akcí, mimo jiné na Den země prosadili vaření fair-trade čaje ve školní jídelně a pečení buchty z fair-tradového kakaa. Celoroční úsilí žáků vyvrcholilo informačním stánkem na sedlčanském náměstí, kde žáci kolemjdoucím nabízeli zdarma ochutnávku fair-trade čaje a buchty z fair-trade kakaa a přitom si s nimi povídali o tom, co to fair-trade je a proč je vhodné se touto problematikou zabývat.