Škola Můj Projekt prodlužuje školám bezplatný přístup do MUPy online

8/12/2021

Pandemie je stále kolem nás a výrazně se dotýká učitelů, žáků i rodičů. Aktuální výzkumy mimo jiné ukazují, že děti oslabuje i v jejich dovednost učit se. Škola Můj Projekt si klade za cíl podpořit české školy v náročných chvílích prodlužuje proto bezplatný přístup školám do oblasti kompetence učení v prostředí MUPy online až do konce června 2022.

Co jsou MUPy online?

  • MUPy online – mapy učebního pokroku pro osobnostní rozvoj žáků jsou unikátním online prostředí, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills), ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence.

Co MUPy online umožňují?

  • rozvíjet žáky v oblastech dovedností důležitých pro život; na jednom místě plánovat a sledovat jejich rozvoj; shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem; ulehčit si práci – katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí; pracovat i s žáky, kteří zůstali u distanční výuky.

Zaujala vás tato nabídka?

Pro Základní informace pokračujte na: https://skolamujprojekt.cz/pomahameskolam/

Přímý odkaz na registraci do prostředí najdete na: https://skolamujprojekt.cz/prihlaska-mupy-online/