Scioškola Praha 4 – Zachraň planetu

20/9/2021

ScioŠkola Praha 4: Zachraň planetu

Cílem naší akce bude zvýšit povědomí o tématu klimatických změn a jejich dopadech na společnost. Chceme představit, co to konkrétně znamená globální oteplování a změna klimatu a ukázat příklady toho, jak tento fenomén ovlivňuje naše životy. Cílem této akce je také poukázat na fakt, že každý jednotlivec může přispět ke zlepšení ochrany klimatu vlastním chováním. Chceme s aktéry akce diskutovat o tom, jaké konkrétní kroky můžeme každý činit. …Uspořádali pro rodiče žáků webinář Zachraň planetu, který se uskutečnil 13. 5. 2021. Jedná se o akci skupinky dětí ze 4./5. třídy, která se letošní školní rok věnuje tématům změny klimatu, globálního oteplování a udržitelného rozvoje. Naším cílem je zvýšit povědomí o klimatických výzvách a prodiskutovat, co jako jedinci můžeme dělat pro udržitelnou budoucnost. Pojďme společně zjistit odpovědi na tyto otázky: Co se děti naučily? Jak se za rok proměnilo jejich přemýšlení o klimatu? Co sami dělají pro to, aby dále nezatěžovaly životní prostředí? A co by se ještě dalo dělat? Co děláte doma vy a čím nás můžete inspirovat?

Světové škole blahopřeje Hana Volná a Hana Šišková Grznárová za MZV.