Žákyně z Jindřichova o projektu na posilování zdraví: „Moje máma díky němu začala pravidelně cvičit.“ (Příběh k Ceně inspirace 2023 – ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál)

Učitelé i žáci ze základní školy v Jindřichově na Bruntálsku k sobě mají po loňském roce v programu Světová škola zase o něco blíž. Kristýna, Tereza, Yannick, Petr a jejich spolužáci si v projektu k tématu Zdraví a kvalitní život vyzkoušeli týmovou spolupráci a zorganizovali velkou akci pro školu i veřejnost.

V Jindřichově si v loňském roce vytyčili v programu Světová škola tři cíle: informovat veřejnost o cílech udržitelného rozvoje, poukázat na nemoci a lékařskou péči doma i ve světě a zaměřit se na aktivity směřující k posilování zdraví. Rozhodli se, že uspořádají velkou akci, kde představí dílčí problémy, se kterými se v rámci těchto oblastí ve světě setkáváme.

Nevybíráme jednotlivce, zapojujeme všechny

Do programu v Jindřichově zapojují celé třídy, starší i mladší žáky, a nechávají je spolupracovat a vzájemně se obohacovat jak informacemi, tak zkušenostmi. “Naučili jsme se hodně spolupracovat, to jsme v běžné výuce tolik nedělali. A vyzkoušeli jsme si, kolik práce dá zorganizovat akci pro veřejnost,” říká o programu Tereza, která chtěla být vždycky zdravotní sestřičkou a akce v rámci Světové školy ji podle jejích slov motivovaly ještě víc: “Když jsme se bavili o tom, kde je jaká lékařská péče, bylo vidět, že zdravotníků je málo a že jsou potřeba.”

Loni uspořádali žáci velkou událost, které se zúčastnila celá škola i veřejnost. V rámci Dne zdraví vyráběli tematické plakáty a bavili se o zdravotní péči v jiných zemích a o nemocech, které se jinde vyskytují. Pro veřejnost a mladší spolužáky vytvořili několik stanovišť, která se věnovala určitým tématům. Na jednom z nich si například účastníci mohli nechat otestovat krevní skupinu, jinde si zacvičili jógu nebo viděli demonstraci toho, co zůstane v plicích po vykouření klasické cigarety nebo té elektronické.

Děti ovlivňují rodiče

Změnilo se něco po místní akci? “Moje máma začala pravidelně cvičit,” říká s úsměvem Tereza a koordinátorka projektu Alena Grossová dodává, že na škole v návaznosti na projekt zavedli i kroužek jógy, který vede paní ředitelka.

Grossová se programu věnuje už deset let, za tu dobu jí prošlo “pod rukama” mnoho dětí. “Děti jsou samostatnější a nápaditější, u těch mladších byly zajímavé posuny, kdy jsou schopny nové poznatky přenášet i do rodin,” popisuje, jaký vliv na žáky účast ve Světové škole má.

Nyní jsou v Jindřichově motivovaní pokračovat v programu dál. Z Prahy si odvezli Cenu inspirace Světové školy. “Když naši žáci jeli do Prahy a převzali tam v Senátu cenu, byla to pro ně velká odměna. Viděli, že to k něčemu vede a že jejich práci někdo oceňuje,” říká Grossová. V loňském roce nemohli žáci z Jindřichova kvůli špatnému počasí jeden z projektů završit komunitní akcí, budou se mu tedy věnovat v tomto školním roce. Ten projekt má název  “Pěšky nebo na kole, přiblížíš se ke škole”.

Markéta Sedláčková a Barbora Báštěcká