Z dobré praxe: Živoucí legendy na ZŠ Angel Praha

Žáci 9. C ze Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 v letošním školním roce dokončili spolu s třídním učitelem filmový dokument Živoucí legendy.

Tento dokument vznikl s podporou programu Extratřída zaštiťovaného EDUinem a Nadačním fondem Tesco, do nějž jsme se přihlásili poněkolikáté.

V plánovací fázi děti samy přišly s nápadem oslovit nejstarší generaci, jež pamatuje ještě druhou světovou válku a na základě hovorů se seniory natočit filmový dokument sestávající z jednotlivých medailonků.

Žáci oslovili spolužáky napříč školou, kontaktovali Domov sociální péče Hagibor, radnici Prahy 12. Při hledání komunikativních seniorů velice pomohli i rodiče žáků, přes počáteční obavy nebyl velký problém takové aktivní seniory nalézt a domluvit se s nimi na rozhovoru. Žáci se rozdělili do skupinek a každá si vybrala „svého seniora“ a nachystala si pro něj otázky. Natáčeli jsme většinou přímo v bytech, kde na nás doslova dýchl genius loci – jeden z bytů byl ve stejném stavu jako v roce 1937, bez jakýchkoli zásadních změn. Jeden z rozhovorů vznikl v domově důchodců, dále v komunitním centru, či v Modrém domečku, chráněné kavárně v Řevnicích.

Ohromně náročnou se ukázala postprodukce. Filmy sice točíme, ale extrémně těžké bylo vybrat z mnoha hodin filmového materiálu to zásadní, aby každý senior měl „svůj“ ucelený životní příběh.

Po dokončení dokumentu jsme uspořádali slavnostní promítání v komunitním centru, na něž jsme pozvali veřejnost, zástupce škol Prahy 12, samozřejmě hlavní filmové aktéry. Velmi milé bylo, že všichni pamětníci, kteří mohli, přišli besedovat. Souběžně jsme vytvořili několik tematických panelů – Škola za protektorátu, Historie Sokola, Památníčky za první i druhé světové války, ale i Momentky ze života. Ty vznikly dík materiálu, který nám poskytli pamětníci a další příznivci našeho projektu.

V celém našem projektu spatřuji ohromný potenciál. Žáci se zdokonalili v rozdělení rolí v týmu, spolupráci, kultivovaném projevu, improvizaci, kreativitě, ale hlavně v lidské slušnosti. Vždyť během každého rozhovoru z náctiletých „zvlčilců“ dýchala pokora, respekt a úcta ke stáří. Naopak každý ze seniorů vyjádřil zpětně radost z toho, že se mohl s nejmladší generací potkat, štěstí, že je v dnešním světě potřebný.

Myslím si, že takovéto projekty mají smysl.

Michal Lokaj

Koordinátor Světové školy na ZŠ Angel, Praha

Odkaz na film Dokument 8.C Živoucí legendy.mp4