Z dobré praxe: „Špaček“ kam s ním, aneb s vajglem do koše

O nás a našem tématu

Na začátku školního roku 2015/2016 nám bylo ve škole oznámeno, že kdo má zájem se dobrovolně podílet na projektu Světová škola, nechť se dostaví v určený čas do učebny 1. ročníku. Setkalo se nás tam zhruba 25 lidí napříč z celé školy, netušíc o co by se mohlo jednat. Na naší škole je necelá stovka studentů, takže by se to dalo považovat za úspěch, že jsme se tam sešli v tak hojném počtu. Po informování o tom, co vlastně Světová škola je, jsme všichni plně namotivovaní chtěli okamžitě pracovat, proto se začalo řešit téma. Jaké téma vybrat? Schůzky se postupně začaly konat pravidelně a aktivních lidí ubývalo velice rapidním tempem. Tehdy nás zůstalo pouze 6 studentů. Zůstalo nás tak velice málo jen proto, že si většina prvotních zájemců myslela, že jejich téma je nejlepší a byli překvapeni, když se neprosadilo a k realizaci nedošlo. Zůstali jsme stát nad tématy ekologie a odpadu, recyklace jídla atd. V posledních bojích jsme byli poměrně zoufalí a už jsme si začali říkat, že jsme byli vytrvalí dost, a že to nemá smysl, že to prostě zabalíme. Nápad přišel absolutně na poslední chvíli a vlastně až ke konci dvouhodinové schůzky. Někdo pronesl „Hele a co třeba „vajgly?“ A v tu ránu se rozběhl koloběh věcí a událostí, který nás nakonec dovedl až k certifikátu.

Shodli jsme se, že nebudeme bojovat proti kouření jako takovému, to ať si každý v sobě rozhodne sám. Co však po kuřácích leží prakticky všude, jsou nedopalky. Kuřáka kouřit neodnaučíme a tak jsme se aspoň pokusili o to, aby kuřáci po sobě nechávali co nejméně odpadu a aby znečišťování minimalizovali na co nejmenší hodnotu. Celý tento problém jsme nazvali zodpovědným kouřením. Celý rok jsme se pak snažili motivovat kuřáky ke zodpovědnému přístupu a nadále v tom chceme pokračovat.

Je toto téma světové?

Světové? Nepochybně! Prakticky v každém městě na nedopalky poházené po zemi narazíte. A nejen ve městě! Je to problém, který je řešitelný, ale opravdu náročný. V Mexico City si ptáci začali z nedopalků stavět hnízda. Je to správně? Rozhodně ne.

Odhozením nedopalku způsobíme ekologickou stopu, jako bychom odhodili na zem třeba lithiovou baterii. Nedopalek se rozkládá 15 let, obsahuje stovky karcinogenních látek, které škodí nejen zdraví lidí, ale poškozují také přírodu. Odhození jediného nedopalku má velké následky na životní prostředí. Je zdrcující (a lze si jen těžko představit), že jich je vyhozeno miliardy tun ročně. Nedopalky tvoří až 2/3 plážového odpadu, tzn., že na každé neudržované pláži najdeme více nedopalků, než jiných odpadků. Další problém je i to, že ptáci, vodní zvěř, drůbež atd. může považovat a často i považuje nedopalky za potravu, která je ovšem pro zvířata nestravitelná.

Náš projekt

Ačkoli jsme malá škola i u nás se setkáváme s problematikou kouření u studentů. Jak jsme již zmínili výše, v naše projektu jsme se nezaměřili na prevenci tohoto jevu, ale na jeho dopady na životní prostředí. Kuřáky všech věkových kategorií totiž spojuje jedna věc: neohrabané odhazování nedopalků kdekoli, kde svou potřebu právě vykonali. Spoléhat na to: „přece to po mě někdo uklidí“ je velice alibistická odpověď. Je špatně, pokud se takto lidé zbavují odpovědnosti, protože ne všude bude po mně uklizeno. Ano, na zastávkách úklidová služba funguje, ale neuklízí vždy absolutně precizně a mnoho nedopalků zůstane ležet. Ve volné přírodě neuklízí nikdo a během 15 let (což je interval rozkladu jediného nedopalku) je přírodě hodně ublíženo. Proto jsme se rozhodli zaměřit se prvně na naše spolužáky. Vymysleli jsme si vlastní popelníky, kterým říkáme „vajglovníky“. Sami jsme si nakoupili materiál a sami sestavili. „Vajglovníky“ se okamžitě začaly plnit nedopalky a studenti si začali uvědomovat, že to není jen tak.

Akce „Špaček“ kam s ním…

Na Den Země 22. dubna, jsme pořádali akci „Špaček“ kam s ním…, kde jsme informovali návštěvníky o tématu, měli jsme také naučnou stezku okolo areálu školy. Na jednotlivých papírech byly napsané otázky, např. „Jak dlouho se rozkládá nedopalek“ a k tomu vždy 3 možné odpovědi, z nichž jedna byla správná. Poté si návštěvník mohl nechat své odpovědi vyhodnotit a za správné vyplnění dostal sladkou odměnu. Měli jsme také pozvaného hosta Petra Kuklu ze společnosti Bezvajglu.cz, který představil její činnost a některé produkty, které nabízí – kapesní popelníky.

Na příští rok se chystáme prohloubit spolupráci s Městskou částí Praha 4, konkrétně s odborem životního prostředí, kterému se naše práce a zájem o toto téma velice líbí. Snad se nám příští rok podaří dostat informace o dopadech odhazování nedopalků k více lidem, aby si uvědomili, že planetu máme jen jednu a pokud si jí zničíme, druhou nám nikdo nedá.

Za tým studentů EA Praha
Jan Lebeda