V Dubu nad Moravou pečou pro dobrou věc

Škola, která letos usiluje o získání titulu Světová škola si za své téma vybrala odpovědnou spotřebu. Díky prodeji vlastnoručně pečených výrobků už dvakrát podpořili dobročinné organizace.


Na konci února se o jedné z velkých přestávek základní školou v Dubu nad Moravou začala linout vůně různých pečených dobrot. Žáci, kteří jsou ve škole zapojeni do programu Světová škola, přímo ve škole rozbalili svůj stánek se sladkými i slanými koláči, buchtami nebo preclíky a prodávali je přicházejícím spolužákům i učitelům. „Nebylo to jen tak pro nic za nic nebo z dlouhé chvíle. Takto vypadala naše akce nazvaná „Dobropečení – pečení pro dobrou věc“, která je jednou z aktivit, které má naše škola splnit, aby v tomto školním roce mohla získat oprávnění používat certifikovaný titul Světová škola,“ popisuje Michaela Mastíková, která v Dubu nad Moravou učí přírodopis a zeměpis.

6966 korun pro čistší moře

Celá akce byla úzce propojená s globálním tématem, které si žáci vybrali a se kterým se podrobněji seznámili. Vybrané prostředky z prodeje pečených výtvorů totiž žáci věnovali dobročinné organizaci, kterou si sami vybrali. Tou se stala organizace Team Seas, jejímž cílem je čistění moře od odpadu. „Žáci si nejprve sepsali širší okruh organizací, které chtějí podpořit, a z nich v online anketě zvolili tuto organizaci. Při výběru je možná zaujal youtuber Mr. Beast, který tuto organizaci založil a propagoval ve svých videích,“ vysvětluje výběr podpořené organizace Michaela Mastíková.

Příprava Dobropečení trvala několik týdnů, během kterých se dolaďovaly detaily, aby bylo všechno perfektní.  Pro hladký průběh akce byli žáci rozděleni do několika týmů. Jedním z nich byl tým propagační, jehož úkolem bylo vyrábět plakáty, tvořit anketu a dokumentovat průběh akce. Neméně důležitou roli měl organizační tým. Jeho úkolem bylo napéct dobroty a starat se o bezproblémový průběh prodeje. Tým Dobropečení měl dvě prodejní místa – jedno pro první stupeň, druhé pro druhý stupeň. Při prvním dubském Dobropečení se nakonec podařilo vybrat krásných 6 966 korun. 

Aby i škola podpořila „boj“ s jednorázovými odpady, žáci i pedagogický sbor si v den Dobropečení s sebou přibalili prázdnou krabičku na svačinu, do které si mohli dávat nakoupené dobroty.

„Celá akce byla skvělá, celkový dojem kazila jen monumentální fronta. Jsem rád, že jsem si skvěle pochutnal a zároveň pomohl k vyčištění moře,“ zhodnotil první Dobropečení Lukáš z 9. třídy. „Je skvělé, že jsem mohla pomoct s organizací, mojí úlohou byl prodej dobrot. Takový masivní zájem spolužáků jsem opravdu nečekala,“ doplnila ho Karolína. A své vtipné hodnocení přidal i Filip, který s úsměvem prohlásil: „Tento projekt byl prospěšný pro planetu i moje břicho.“ „Bylo úžasné pozorovat nadšení žáků a jejich zapojení do akce jak na straně organizačního týmu, tak na straně mlsounů,“ hodnotila akci Zuzana, která v Dubu nad Moravou učí matematiku a IT.  

A zajímavou zkušenost si z pečení odnesl Tomáš Král, který v základní škole v Dubu nad Moravou koordinuje akce Světové školy: „Přestože jsem zkušený učitel chemie, překvapilo mě, jak rychle může dojít k zuhelnatění zelného závinu, když chvíli nehlídáte troubu.“  

Druhé Dopropečení pro psí útulek

Pro svou akci získala škola inspiraci na říjnovém úvodním setkání Světových škol.  Kateřina Měšťánková ze Školy Kavčí hory, která získala titul Světová škola v roce 2014, zde popisovala podobnou akci, která se tehdy v rámci Světové školy odehrála na jejich škole. „Žáky také nadchlo, že mohou celé škole předvést s tím, co dokáží vytvořit v kuchyni, a zároveň pomoct dobré věci,“ zdůvodňuje výběr formátu školní akce Tomáš Král.


 Z Dobropečení se už během tohoto školního roku začala stávat tradice. Další kolo proběhlo 30. března a zájem byl ještě větší než poprvé. „Za výtěžek 15 248 korun jsme nakoupili krmivo, které jsme při osobní návštěvě věnovali psímu útulku v Olomouci. Poslední Dobropečení plánujeme v květnu. Získané prostředky chceme využít k výsadbě stromů v okolí naší školy. Snažíme se tedy pomáhat jak na světové, tak i lokální úrovni,“ doplňuje Tomáš Král.

Velkým tématem letošního školního roku je v Dubu nad Moravou také odpovědná spotřeba. Té věnovali 20. dubna projektový den pro celou školu. Při následné akci Ukliďme Česko žáci 8. a 9. tříd uklízeli okolí školy a městys a také předávali informace mladším spolužákům z 1. stupně a veřejnosti o tom, jak předcházet vzniku jednorázového odpadu. 

Dobropeceni v Dubu